Nowy system gospodarowania odpadami w gminie Kęty

Śmieci w Nowej WsiPodczas XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kętach, która odbyła się 25 stycznia 2013 r., Radni podjęli kilka ważnych uchwał dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami. Określają one m.in. terminy, częstotliwość i tryb dokonywania opłat za śmieci oraz ich stawki, jak również sposób świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów.

Już od 1 lipca 2013 r. w życie wejdą nowe zasady odbioru śmieci z zamieszkałych nieruchomości. Odpadami „zajmie się” gmina, która przejmie na siebie obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową wyłonioną na drodze przetargu. Oczywiście, z tymi zmianami wiąże się konieczność wprowadzenia nowej odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą uiszczać będą właściciele zamieszkałych z terenu Kęty.

Metoda obliczania opłat „śmieciowych” jest prosta: w projekcie odpowiedniej uchwały przyjęto miesięczną stawkę, która uzależniona będzie od liczby zamieszkujących danego gospodarstwo domowe osób. Tym samym odrzucono inne sposoby określania opłat, np. te opierające się na ilości zużywanej w danym gospodarstwie domowym wody czy też powierzchni lokalu.

Taki a nie inny wybór wydaje się być jak najbardziej zasadny i zrozumiały. W końcu ilość powstających odpadów zależna jest przede wszystkim od liczby osób zamieszkujących dany czy mieszkanie.

Stawki opłat „śmieciowych” dla gospodarstw, w których przeprowadzana będzie selektywna zbiórka odpadów (papieru, tworzywa sztucznego, metali, opakowań wielomateriałowych, szkła i innego typu śmieci), prezentują się następująco:

 • 1 osoba – 7,00 zł (7,00 zł za 1 osobę),
 • 2 osoby – 13,00 zł (6,50 zł za 1 osobę),
 • 3 osoby – 18,00 zł (6,00 zł za 1 osobę),
 • 4 osoby – 22,00 zł (5,50 zł za 1 osobę),
 • 5 osób – 25,00 zł (5,00 zł za 1 osobę).

Jeżeli w gospodarstwie domowym zamieszkiwać będzie więcej niż pięć osób, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wzrośnie tam o 1 zł w stosunku do każdego „dodatkowego” domownika.

Uwaga! Jeśli w danym gospodarstwie domowym odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, właściciel posesji musi liczyć się z większymi kosztami. Opłata za śmieci niesegregowane wyniesie bowiem dwukrotność stawek przedstawionych powyżej. Bycie ‘eko’ będzie więc zdecydowanie korzystniejsze – i dla środowiska naturalnego, i dla naszych portfeli.

Określony został także wzór deklaracji o wysokości omawianej opłaty. Znajdą go Państwo poniżej, w załączonej Uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację tę będzie można złożyć w Urzędzie Kęty pisemnie lub w formie elektronicznej w terminie do 31 marca 2013 r. (dla pierwszej deklaracji), w ciągu 14 dni od daty zamieszkania w danej nieruchomości jej pierwszego mieszkańca lub też do 14 dni od daty zmiany przez gminę wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Równie klarownie, co stawki płatności, prezentują się także terminy ich dokonywania. Każdy właściciel zamieszkałej nieruchomości położonej na terenie Kęty zobowiązany będzie do wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za trzy miesiące kalendarzowe w następujących przedziałach czasowych:

 • za I kwartał do 31 marca danego roku,
 • za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
 • za III kwartał do 30 września danego roku,
 • za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

Termin dokonania pierwszej opłaty, która obejmować będzie okres od 1 lipca do 30 września 2013 r., wyznaczono na 30 września 2013 r.

Jasno i szczegółowo określono także zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz sposób ich zagospodarowania. W zamian za uiszczoną opłatę, właściciel nieruchomości może oczekiwać odbioru każdej zebranej przez niego ilości odpadów. Co więcej, częstotliwość odbioru zarówno śmieci zmieszanych, jak i  tych posegregowanych, będzie dostosowana do ich ilości. Ich wywóz z pewnością nie będzie się jednak odbywał rzadziej, niż raz w miesiącu w przypadku budynków jednorodzinnych i dwa razy w tygodniu w przypadku budynków wielorodzinnych.

Z kolei odpady zielone odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Będzie je można także samodzielnie i bezpłatnie dostarczać do kompostowni zlokalizowanej przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne.

Co ważne, dwa razy w roku przeprowadzane będą także nieodpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz chemikaliów. Będą one odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, a ich harmonogramy zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kęty.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach segregacji śmieci:

 • papier wyrzucamy do pojemników lub worków niebieskich,
 • szkło wyrzucamy do pojemników lub worków białych,
 • odpady zielone wyrzucamy do pojemników lub worków brązowych,
 • tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe wyrzucamy do pojemników lub worków żółtych.

Niezwykle ważne jest także to, aby wyrzucać odpady czyste (np. umyte butelki) i, w wypadku różnego typu opakowań, puste. Z kolei worki lub pojemniki zawierające posegregowane odpady winne być maksymalnie wypełnione.

Źródło:
UG Kęty (Barbara Kuźma)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

8 odpowiedzi na Nowy system gospodarowania odpadami w gminie Kęty

 1. di pisze:

  Mam taką oto wątpliwość.
  Gmina ma obowiązek odebrać od mieszkańców wszystkie odpady.
  Dlaczego więc odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w ust. 1 odbywać się będzie bezpłatnie w punktach do selektywnej zbiórki odpadów. Chodzi w szczególności o grupę odpadów niebezpiecznych (baterie, lekarstwa, świetlówki). Moim zdaniem przyjęcie takiego rozwiązania jest sprzeczne z ustawą.
  Nie chcę być złym prorokiem, ale taki system będzie zachęcał do pozbywania się tych niebezpiecznych odpadów wraz z innymi np. zmieszanymi odpadami komunalnymi.
  Choćby z tego powodu Gmina nie powinna przyjmować tego rodzaju rozwiązań. Moim zdaniem to skrajna nieodpowiedzialność lub przeoczenie ważnego problemu.

  A co z popiołem? Nie zauważyłem nic na ten temat.

 2. szon26 pisze:

  PS. Brak załączonej Uchwały

 3. szon26 pisze:

  Ja bym prosił o dokładniejszą informację jakie śmieci mają trafiać do jakiego worka i co z bateriami i żarówkami bo z tego co wiem należy je utylizować w nieco inny sposób. To samo tyczy się różnych chemikaliów (tj. resztki farby malarskiej, stare oleje, smary, generalnie standardowe pozostałości po np. remontach). Tak samo czy szklane butelki po lekarstwach i perfumach mają trafiać do tych samych worków co słoiki po żywności? Czy wspomniany „metal” i „tworzywa sztuczne” dotyczy zarówno puszek po konserwach jak i starych gwoździ, śrub, rurek itp.; czy wszędobylska folia po spożywcza, przemysłowa, aluminiowa, papa, stare szmaty – to wszystko ma trafić do żółtego worka? I jedno z ważniejszych pytań – co z rozbitym szkłem??

  • szon26 pisze:

   Ok znalazłem informację o chemikaliach i mniemam że baterie i żarówki można podciągnąć pod artykuły elektryczne. Ale co z wymienioną przeze mnie resztą?

  • Redakcja pisze:

   Postaramy się w tej kwestii skontaktować w najbliższym czasie z urzędem i uzyskać odpowiedź na nurtujące Pana pytania.

  • mieszkaniec nw pisze:

   W końcu mądry komentarz/pytania, a nie zbiór wyrzutów jak nam to źle i niedobrze- poprostu konkret.
   W nawiązaniu do pytań „szon26” przydała by się może jakaś kampania informująca co gdzie i do czego, ale bardziej rozpisana niż ta w artykule, która nie wnosi nic nowego, nie każdy ma dostęp do internetu oraz czasu żeby szukać informacji na ten temat. Może jakieś ulotki informujące z dokładnym rozpisaniem (proponuje opierać się na powyższym komentarzu, który wskazuje z czym ludzie segregujący i chcący segregować mają problem). Pewnie i tak większość ulotek „poleci” do niebieskiego worka :), ale cóż może krok po kroczku nauczymy się dbać o Naszą najbliższą okolicę i powietrze, którym to MY oddychamy.

  • Redakcja pisze:

   Odpowiedź z UG Kęty w Pana kwestii:

   „Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty, który zacznie obowiązywać w terminie 14 dni od ogłoszenia go w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

   a) zmieszane odpady komunalne – gromadzone w odpowiednich kontenerach lub pojemnikach o minimalnej pojemności 110 l, dostosowanych do mechanicznego opróżniania; właściciel nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

   b) papier (np. czasopisma, tekturę) – gromadzony w workach koloru niebieskiego;

   c) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe (np. opakowania kartonowe po napojach, mleku, sokach) – gromadzone w workach koloru żółtego;

   Wspomniany metal dotyczy również np. gwoździ, śrubek, puszek po konserwach. Folie również można gromadzić w workach koloru żółtego.

   d) szkło (szklane odpady opakowaniowe: butelki, słoiki, itp.) – gromadzone w workach koloru białego;

   Do worków przeznaczonych na szkło nie wolno wrzucać:

   – stłuczki szklanej (zbitych luster, porcelany, kryształów itp.);

   – szyb samochodowych i okiennych;

   – innego szkła gospodarczego, np. talerzy.

   Butelki szklane po lekarstwach i perfumach również zbiera się do worków przeznaczonych na szkło.

   e) odpady zielone (np. skoszona trawa, liście, gałęzie)- gromadzone w workach koloru brązowego;

   f) zużyte opony z pojazdów osobowych – wystawiane obok worków z odpadami posegregowanymi.

   Do worków przeznaczonych na odpady komunalne zebrane selektywnie należy wrzucać opakowania puste i czyste.

   2. Odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, odbywać się będzie również poza okresową zbiórką w punktach selektywnego zbierania odpadów:

   a) Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Sp. z o.o. Kęty, ul. Mickiewicza 8:

   – zużyte baterie i akumulatory,

   – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

   – przeterminowane lekarstwa;

   b) Stacja Segregacji przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne:

   – zużyte opony,

   – meble i inne odpady wielkogabarytowe,

   – chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin),

   – odpady budowlane i rozbiórkowe (np. odpady betonowe oraz gruz betonowy
   i ceglany).

   Transport tych odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

   Zwykłe żarówki należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Natomiast świetlówki zawierające rtęć i luminofory należy oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów (w tym przypadku jest to Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax”
   Sp. z o.o. Kęty, ul. Mickiewicza 8).

   Odpady remontowe oraz resztki farby malarskiej, stare oleje, smary (traktowane jako chemikalia) można oddawać do Stacji Segregacji przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne jako punktu selektywnego zbierania odpadów.

   Z kolei stare szmaty należy potraktować jako odpady zmieszane, podobnie jak papę. Nie jest ona odpadem z remontów i budów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Odpadowa papa widnieje pod kodem 17 03 80 w grupie Odpady asfaltów smół i produktów smołowych.

   3. W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada odbieranie odpadów zielonych gromadzonych
   w odpowiednich workach, będzie prowadzone dla budynków jednorodzinnych
   i wielorodzinnych zgodnie z harmonogramem.

   W przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem oraz gdy nie mieszczą się w odpowiednich workach przeznaczonych na te odpady właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać bezpłatnie do kompostowni zlokalizowanej przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*