Nadchodzą zmiany w gospodarce odpadami

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów z zamieszkałych nieruchomości. Obowiązek podpisania z firmą wywozową przejmie gmina. Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od właścicieli zamieszkałych nieruchomości. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady, które zapłacą mniej.

Celem zmiany ustawy jest przede wszystkim objęcie wszystkich właścicieli zamieszkałych sprawnym systemem odbioru odpadów oraz prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, czyli ich segregacja przy budynku przez każdego z mieszkańców gminy, a przez to także zmniejszenie ilości odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach odpadów oraz całkowite wyeliminowanie nielegalnych wysypisk i zmniejszenie zaśmiecenia lasów i terenów rekreacyjnych oraz palenia śmieci w budynkach jednorodzinnych.

Na terenie gminy bezpośrednio od właścicieli zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

1)  zmieszane odpady komunalne – gromadzone w odpowiednich kontenerach lub pojemnikach dostosowanych do mechanicznego opróżniania;

2)     papier – gromadzony w workach oznaczonych kolorem niebieskim;

3)   tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe – gromadzone w workach oznaczonych kolorem żółtym;

4)     szkło – gromadzone w workach oznaczonych kolorem białym;

5)    odpady zielone ulegające biodegradacji – gromadzone w workach oznaczonych kolorem brązowym;

6) zużyte opony z pojazdów osobowych – wystawiane obok worków z odpadami posegregowanymi.

W zabudowie wielorodzinnej odpady komunalne należy gromadzić w odpowiednich kontenerach na odpady zmieszane oraz pojemnikach typu „igloo” na odpady posegregowane w kolorach i przeznaczeniu odpowiednio jak wyżej.

Właściciele będą zobowiązani do wyposażenia jej w dostateczną ilość kontenerów lub pojemników, dostosowanych do mechanicznego opróżniania, o minimalnej pojemności 110 l, służących do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Gmina zobowiązana będzie dostarczyć nieodpłatnie, właścicielom budynków mieszkalnych, worki (w przypadku budynków jednorodzinnych) lub pojemniki typu „igloo” jako punkty selektywnego zbierania odpadów (w przypadku budynków wielorodzinnych) z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości.

Gmina zorganizuje i wskaże mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów jak: zużyty elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane (odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany) i chemikalia.

Transport tych odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Jednocześnie Gmina będzie organizowała zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz chemikaliów dwa razy w roku bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.

Źródło:
Urząd Gminy Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na Nadchodzą zmiany w gospodarce odpadami

  1. Tadeusz pisze:

    Przepraszam za może zbyt krytyczny powyższy wpis , prawdą jest że to co najważniejsze w informacji ze Źródła informacji Gminy zabrakło a mianowicie to „”w Gminie ustalono PODATEK ŚMIECIOWY 10,00 zł. słownie dziesięć złoty miesięcznie od osoby,czyli rodzina pięcioosobowa będzie płacić 600 złoty rocznie ,-przepraszam czy ma ktoś Walidol ?

  2. Tadeusz pisze:

    Proponuje nie komentować bo to stek bzdur i pobożnych życzeń „” w p. 5 w workach brązowych będą odbierane odpady zielone -rozszerzono regulamin tylko o te worki BRĄZOWE natomiast gruz opony myślę, nieosobowe, akumulatory baterie,lekarstwa Gmina wskaże miejsce składowania „cytat-mieszkańcy zapewnią transport we własnym zakresie i na własny koszt””” Pytam dzięki któremu zapisie czy działaniu wyeliminuje się cytat” nielegalnych wysypisk i zmniejszenie zaśmiecania lasów koniec cytatu”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*