MZWiK Sp z o.o. w Kętach ukarany przez WSA w Krakowie grzywną za niechlujstwo (AKTUALIZACJA!)

WSA_krakow[AKTUALIZACJA 24 czerwca 2016 r. na dole artykułu]
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi redaktora naczelnego portalu nowa-wies-kety.pl na decyzję Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kętach z dnia 29 stycznia 2016 r., w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanowił wymierzyć Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kętach grzywnę w wysokości 200 złotych za niewykonanie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie nadesłania kompletnych, zszytych i ponumerowanych akt administracyjnych.

Przypomnijmy.

W grudniu 2015 r. zapytaliśmy Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kętach w jakiej wysokości  i za co konkretnie przyznano je pracownikom spółki w ostatnich pięciu latach. W grudniu 2015 r. wystąpiliśmy mailowo z wnioskiem do  w Kętach o przesłanie bezimiennej listy pracowników (stanowisko/komórka organizacyjna) wraz z kwotą i uzasadnieniem przyznania nagrody.

Prezes Spółki odmówił udostępnienia tych danych, przekazując jedynie nagrody dla Zarządu spółki.

W odpowiedzi na decyzję odmowną MZWiK Sp. z o.o. w Kętach, w połowie stycznia br. skierowaliśmy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, licząc na zmianę podejścia i ujawnienie nagród przyznanych pracownikom MZWiK.

W odpowiedzi MZWiK utrzymał jednak w mocy swoją wcześniejszą decyzję, powielając zasadniczo dotychczasową argumentację.

Wobec powyższego na te dwie decyzje złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Krakowie.

Pisaliśmy o tym w artykule Nagrody przyznane w latach 2011-2015 pracownikom MZWiK Sp. z o.o. w Kętach (AKTUALIZACJA).

Dziś otrzymaliśmy odpis pisma z w Krakowie gdzie sąd wskazuje, iż:

„Wraz ze skargą podmiot (MZWiK Sp. z o.o. w Kętach – przyp. red.) przedłożył odpowiedź na skargę oraz akta sprawy, składające się z pojedynczych, niepowiązanych ze sobą dokumentów.”.

Jak napisano: „Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 7 marca 2016 r. zwrócono powyższy plik dokumentów, wzywając jednocześnie podmiot o przedłożenie w terminie 3 dni, pod rygorem nałożenia grzywny, kompletnych, zszytych i ponumerowanych akt administracyjnych, w tym koperty w której została nadesłana skarga.”

Przedłożone w wykonaniu zarządzenia akta sprawy nie zostały prawidłowo ponumerowane, nie dołączono również koperty w której została nadana skarga.

Organ zobowiązany jest przekazać skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie piętnastu dni od dnia jej otrzymania.

Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Przewodniczący wydziału lub wyznaczony sędzia zarządza skompletowanie akt niezbędnych do rozpoznania sprawy, a w razie potrzeby także innych dowodów.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w K. nie zastosował się do zarządzenia przewodniczącego. Przedłożone akta sprawy w dalszym ciągu nie zostały prawidłowo ponumerowane.

Gruby plik dokumentów został spięty jednym zszywaczem biurowym. Na niektórych stronach umieszczono samoprzylepne żółte kartki z numerami. Wiele stron z tego pliku zawiera numerację wykonaną długopisem, ale powtarzającą się kilka razy. Dokumenty nie zawierają ciągłej numeracji obejmującej wszystkie strony akt. Dlatego też odwoływanie się w uzasadnieniu orzeczenia sądu do zawartości przedłożonych akt byłoby bardzo utrudnione.

Biorąc pod uwagę wskazane okoliczności, sąd wymierzył, na podstawie art. 112 w związku z art. 154 § 6 p.p.s.a. Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w K. grzywnę w wysokości określonej w sentencji postanowienia.

Pełna treść postanowienia WSA w Krakowie dostępna jest pod adresem: II SA/Kr 268/16 – Postanowienie WSA w Krakowie

Postanowienie nie jest prawomocne.

Dodatkowo WSA zgodził się dopuścić jako uczestnika tego postępowania ogólnopolskie stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska. (czytaj: II SA/Kr 268/16 – Postanowienie WSA w Krakowie).

Organizacja ta od 13 lat zajmuje się ochroną prawa do informacji.

__

Komentarz od redakcji:

Kiedy Zarząd MZWiK Sp. z o.o. w Kętach zapłaci (odda) podatnikom te 200 zł, które musi zapłacić w związku z nałożoną grzywną za niechlujne przygotowanie dokumentów dla sądu?

Może Zarząd Spółki posadzi jakieś drzewka na terenie któregoś z sołectw bądź w mieście, płacąc za nie oczywiście z własnej kieszeni (a nie pieniędzy spółki oczywiście)?

Albo zakupi jakieś pomoce naukowe dla dzieci w którejś ze szkół w gminie ?

Możliwości jest wiele, by zwrócić te pieniądze podatnikom.

Zachęcamy Zarząd do podjęcia takich działań, a wcześniej poinformowania nas o tym fakcie. Chętnie opublikujemy te informacje na portalu.

WSA_krakow

fot. Zetpe0202 / wikimapia.org

AKTUALIZACJA (24 czerwca 2016 r.):

W powyższej sprawie MZWiK Sp z o.o. w Kętach złożył zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jak się okazało, NSA po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z 14 czerwca 2016 roku uchylił zaskarżone postanowienie WSA o wymierzeniu grzywny tytułem niewykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie z 7 marca 2016 r.

Poniżej treść tego Postanowienia:

_IMAG0002a _IMAG0003a _IMAG0004a

Poprosiliśmy Prezesa MZWiK Sp z o.o. w Kętach o komentarz do sprawy, ale dziękując, zdecydował, że jednak nie ma takiej potrzeby.

Tym samym oznacza to, że sprawa merytoryczna przed sądami administracyjnymi toczy się nadal – zobacz: Nagrody przyznane w latach 2011-2015 pracownikom MZWiK Sp. z o.o. w Kętach (AKTUALIZACJA)

Dziś otrzymaliśmy właśnie zawiadomienie o rozprawie:

Rozprawa_MZWIK_Kety

O dalszym przebiegu sprawy o nagrody w Spółce będziemy Państwa informować.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ciekawostki, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na MZWiK Sp z o.o. w Kętach ukarany przez WSA w Krakowie grzywną za niechlujstwo (AKTUALIZACJA!)

  1. Sherlock pisze:

    Czas zrobić teraz porządek z Klęczarem i brakiem jawności w wypłacaniu publicznych pieniędzy. Tylko, czy za kolejny przegrany proces zapłacą podatnicy i czy zostaną wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje wobec urzędników?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*