Modernizację Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu wykona BUDMIX z Bachowic

herb_bip_małyInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pojawiła się kilka dni temu w BIP UG Kęty. Najkorzystniejszą cenowo ofertę w przetargu złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Budowlane BUDMIX, Dawid Galus, Bachowice, ul. Stefczyka 44, 34-116 Spytkowice.

Firma w ramach umowy ma wykonać:

– Roboty wstępne i przygotowawcze

– Roboty murarskie i tynkarskie

– Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

– Rozbiórka pokrycia ściany z płyt azbestowo-cementowych – 261,10 m2

– Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej – 73,46 m2

– Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – 261,10 m2

– Malowanie powierzchni ścian zewnętrznych – 344,26 m2

Szczegółowy zakres robót podany jest w przedmiarach robót (załącznik nr 8 do SIWZ).

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 1  Zamawiający GMINA KĘTYRynek 7, 32-650 Kęty
 2  Dostawa/Usługa/Roboty budowlane  Roboty budowlane
 3  Tryb postępowania  Przetarg nieograniczony
 4  Przedmiot zamówienia „Modernizacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej       w Malcu”
 5  Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Budowlane BUDMIX, Dawid GalusBachowice, ul. Stefczyka 44, 34-116 Spytkowice
 6  Cena wybranej ofert (brutto)  106.240,16 PLN
 7  Uzasadnienie wyboru oferty Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena. Na tej podstawie w/w oferta otrzymała największą liczbę punktów równą 100 i została uznana za najkorzystniejszą.
 8  Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Oferta nr 1 – Autoryzowany Zakład Ogólnobudowlany GAWLIK ul. Kresowa 27, 43-400 Cieszyn

liczba przyznanych punktów – 77,33 pkt;

Oferta nr 2 – Firma Budowlana inż. Bogdan Gabryś

ul. Staszica 34 b, 32-650 Kęty

liczba przyznanych punktów – 81,83 pkt;

Oferta nr 3 – Zakład Remontowo-Budowlany, Józef Smyda

Barcice Dolne 94, 33-342 Barcice

liczba przyznanych punktów – 95,18 pkt;

Oferta nr 4 – „INTEGRAL” Usługi Budowlane, Artur Świerkosz

ul. Wolności 201, 34-220 Maków Podhalański

oferta odrzucona

Oferta nr 5 – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Budowlane BUDMIX, Dawid Galus

Bachowice, ul. Stefczyka 44, 34-116 Spytkowice

liczba przyznanych punktów – 100 pkt;

9 Data zamieszczenia informacji

22.08.2013 r.

 

Źródło:
BIP UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*