Młodzi wolontariusze z Nowej Wsi odnieśli sukces

Od czterech lat na terenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nowej Wsi prężnie działa Szkolny Klub Wolontariusza pod kierunkiem pedagoga – obecnie p. Agaty Spili. W związku z tym gimnazjaliści z Nowej Wsi kolejny raz wzięli udział w małopolskim projekcie o charakterze wolontaryjnym pt. „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” organizowanym w tym roku przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, pod honorowym patronatem m.in.: Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera, Metropolity Archidiecezji Krakowskiej kard. Stanisława Dziwisza oraz Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej bp. Wiesława Lechowicza.

Tegoroczna, szósta edycja projektu jest kontynuacją rozpoczętego w 2003 roku wszechstronnego i wieloletniego działania wychowawczego, zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, którego nadrzędnym celem jest przygotowywanie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym. Jest także odpowiedzią na wezwanie bł. Jana Pawła II, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”.

Do konkursu mogło stanąć każde gimnazjum lub ponadgimnazjalna z terenu województwa małopolskiego, która realizowała zadania z zakresu wolontariatu co najmniej od stycznia do października 2012 r. W tym roku z terenu naszej gminy do projektu przystąpiły dwie szkoły kęckie – ZSG nr 1 oraz ZSG nr 2 a także ZSG w Nowej Wsi.

Podczas uroczystego podsumowania tego etapu projektu, które miało miejsce 22 listopada w Wadowicach, młodzi wolontariusze z wymienionych szkół oraz ich opiekunowie otrzymali od organizatorów upominki książkowe. Nie zabrakło słów wdzięczności i uznania za wszelkie działania o charakterze dobroczynnym, które udało się zrealizować młodzieży z naszych szkół.

Do reprezentowania naszej gminy w kolejnym (rejonowym) etapie projektu zakwalifikowała się młodzież z ZSG w Nowej Wsi. Jeszcze w tym samym dniu młodzi wolontariusze mieli zaszczyt zaprezentować w formie 10-minutowego montażu liryczno-muzycznego zatytułowanego „Istnieje tylko jedna droga do innych ludzi – droga serca” szereg działań dobroczynnych, które udało im się zrealizować w ostatnich miesiącach. Były to m.in.:

 • organizacja świątecznej zbiórki żywności;
 • prowadzenie kawiarenki w kęckim Klasztorze Franciszkanów, z której wolne datki przeznaczane są na misyjny „Adopcja na odległość”;
 • organizacja – wspólnie z Domem Kultury w Kętach – spotkania wigilijnego dla samotnych z terenu gminy Kęty;
 • przygotowanie spotkania kolędowego w Nowej Wsi dla osób samotnych ze środowiska lokalnego;
 • udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
 • wizyta z programem artystycznym w Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach;
 • spotkanie z pacjentami na Oddziale Leczenia Odwykowego osób uzależnionych od alkoholu w Andrychowie;
 • wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej Komorowicach;
 • zbiórka darów żywnościowych dla potrzebujących z Nowej Wsi przy okazji święcenia pokarmów w Wielką Sobotę;
 • pomoc harcerzom w przygotowaniu obiadu wielkanocnego dla ubogich mieszkańców gminy Kęty;
 • odwiedziny dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach;
 • zbiórka zużytych telefonów komórkowych w ramach akcji „Oddaj telefon Św. Mikołajowi”;
 • zbiórka funduszy na zakup podręczników dla uczniów w trudniejszej sytuacji materialnej;
 • pomoc w organizacji koncertu charytatywnego w ogrodzie Klasztoru Ojców Franciszkanów w Kętach;
 • organizacja Plenerowego Święta Szkoły – pozyskanie funduszy na zakup zamykanych szafek uczniowskich;
 • udział w ogólnopolskiej akcji „Gorączka Złota”;
 • wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kętach;
 • zbiórka odzieży używanej dla najuboższych objętych wsparciem stowarzyszenia „Kultura weSoła”;
 • zbiórka nakrętek na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Lenki Paw i Kuby Bosaka;
 • praca w Spółdzielni Uczniowskiej „PLUSIK”, z której dochód przeznaczany jest m.in. na dofinansowanie wycieczek dla uczniów z uboższych rodzin;
 • jesienny kiermasz „Dla dzieci z Togo”;
 • wsparcie Polskiej Akcji Humanitarnej;
 • organizacja pomocy w nauce dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi.

Sukces nowowiejskich wolontariuszy nie byłby możliwy bez wsparcia, jakiego udzielili im nauczyciele i część pozostałych pracowników Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nowej Wsi, rodzice uczniów, absolwenci szkoły a także wielu innych ludzi dobrej woli. Ponadto Rada Rodziców pokryła koszt związany z przejazdem grupy do Wadowic.

Warto przypomnieć, iż działania realizowane przez młodych wolontariuszy promują wartości uniwersalne a także umożliwiają upowszechnienie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu.

Agata Spila
ZSG w Nowej Wsi

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ciekawostki, Inne, Społeczne i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*