Międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „MOJA PRZYGODA W MUZEUM” – etap wstępny

_moja przygoda plakat im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach  prowadzi wstępny etap eliminacji do Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dla Dzieci i Młodzieży. Specjalnie powołane Jury wyłoni zwycięzców eliminacji i przygotuje wystawę  wyróżnionych prac.

CELEM KONKURSU jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu specjalistycznego, ich rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych; kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań plastycznych.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych, bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych. Prace można również składać indywidualnie, wtedy opiekunem plastycznym zostaje opiekun dziecka (rodzic).

PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA uczestników Konkursu mogą być muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne za wyjątkiem muzeów martyrologicznych.

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest:

  • poznanie zbiorów Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach;
  • wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych (maksymalnie dwóch) związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej, bądź charakteryzujących specyfikę działalności muzeum.

Uczestnik Konkursu powinien zatem dokonać wyboru, co z realizacji obszaru projektu wywarło na nim największe wrażenie i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.

TECHNIKA wykonanej pracy jest dowolna, jednak TEMAT pracy powinien być zainspirowany wizytą w Muzeum.

Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film)jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w muzeum w Kętach,  jako obszar realizacji Projektu.

 Akceptowane prace: prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in.) o formacie niemniejszym niż A4 i nie większym niż A1(prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać) formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50×50 cm. grafika komputerowa – wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A, multimedia–płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacieMPEG-4)

PRACE powinny zawierać następujące informacje (podane bardzo czytelnie):

(można pobrać gotowy formularz poniżej)

  • nazwę Konkursu
  • pełne imię i nazwisko autora pracy
  • dokładny wiek autora pracy
  • tytuł pracy
  • nazwę i adres szkoły bądź placówki kierującej prace na Konkurs
  • pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ

Prace prosimy nadsyłać pocztą na adres Muzeum lub składać osobiście w siedzibie Muzeum w Kętach, Rynek 16, do 15 maja 2014 r.

Dodatkowych informacji na temat konkursu oraz warunków uczestnictwa udzielają pracownicy muzeum pod numerem telefonu  33 845 31 07.

_moja przygoda plakat

ORGANIZACJA:

Grupy zainteresowane uczestnictwem w konkursie zapraszamy do Muzeum w godzinach pracy muzeum. Prosimy o wcześniejszą rezerwację dokładnego terminu. Możliwe jest zorganizowanie zwiedzania muzeum i zapoznania się w eksponatami wraz z lekcją plastyczną w sobotę 3 maja oraz niedziele od godz. 13.00-17.00, jednak po uprzednim zgłoszeniu.

Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu 33 845 31 07.

ELIMINACJE WSTĘPNE:

Jury z udziałem specjalistów oceni prace w czterech kategoriach wiekowych:

5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat

i przyzna po III nagrody w każdej kategorii (3 miejsca), oraz ewentualne wyróżnienia oraz zakwalifikuje najlepsze prace na wystawę pokonkursową. Informacje o przyznanych nagrodach, wyróżnieniach i kwalifikacji na wystawę zostaną ogłoszone na stronie internetowej muzeum www.muzeum.kety.pl do 23 maja.

Nagrody dla laureatów Konkursu zostaną wręczone pod koniec maja podczas uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej, w Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach.

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW: prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Konkurs oraz na stronie internetowej Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach). Po przesłaniu prac zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego do postępowania z pracami ma zastosowanie regulamin głównego organizatora tj. Muzeum Okręgowego w Toruniu.

ORGANIZATORZY:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Muzeum Pałac w Wilanowie

Źródło:
Muzeum w Kętach

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Kulturalne, Społeczne, Wydarzenia i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*