Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” 2009-2014. Podsumowania, wnioski, refleksje

DSC_609622 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Hotelu Relax Kętach odbyło się uroczyste działalności LGD „Dolina Soły” w latach 2009-2014. Głównym celem konferencji było przedstawienie projektów zrealizowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 pozyskanych za pośrednictwem naszej LGD oraz wskazanie głównych inicjatyw podejmowanych przez w ostatnich latach.

Zaproszeni goście, pośród których znaleźli się m.in. Województwa Małopolskiego Marek Sowa i lokalni samorządowcy z Kęt, Wieprza i Oświęcimia, beneficjenci, członkowie  i sympatycy LGD mogli zapoznać się z prezentacjami na temat projektów zrealizowanych dzięki wsparciu ze środków unijnych, które uzyskano za pośrednictwem LGD oraz wziąć udział w rozmowach dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2020.

Pierwsza część konferencji obejmowała prezentację głównych inicjatywy z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej, integracji mieszkańców oraz promocji obszaru, zrealizowanych w ostatnich latach przez Stowarzyszenie. Zebrani mogli przypomnieć sobie jak powstawała propozycja turystyczna „Dolina Soły” – rzeka możliwości”, ile spotkań kulinarnych odbyło się dzięki wydanej w dwóch częściach książce kulinarnej „Przysmaki z Doliny Soły”, jakie atrakcje sportowo – rekreacyjne organizowano dzięki zapisanemu w Lokalnej Strategii Rozwoju przedsięwzięciu „Igrzyska Doliny Soły” oraz jak lokalnej dziedzictwo upowszechniane jest za pomocą publikacji „Opowieści z Doliny Soły”. Szczególne miejsce w podsumowaniu zarezerwowano dla Festiwalu „Wieś pełna skarbów” – wydarzeniu, które stało się znakiem rozpoznawalnym LGD. Festiwal rękodzieła, tradycji i rzemiosła, którego pomysłodawcą i organizatorem jest „Dolina Soły”, odbywa się od 2010 roku (zorganizowano już 5. edycji), a udział w nim wzięło już blisko 3 tysiące osób! Gościom konferencji zaprezentowano film promocyjno – informacyjny, który przybliżył atmosferę festiwalowej rękodzielniczej pasji.

Część konferencji poświęconą działalności LGD zakończyło przypomnienie głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju – dokumentu określającego cele i kierunki rozwoju obszaru, których realizacja była możliwa dzięki rozdysponowywaniu przez LGD „Dolina Soły” środków finansowych Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W ramach realizacji Lokalnej Strategii LGD przeprowadziła 24 nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej z PROW 2007-2013. Beneficjenci z terenu działania LGD „Dolina Soły” (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i rolnicy) zrealizowali 113 projektów, a wartość otrzymanych za pośrednictwem LGD dotacji przekroczyła 7 milionów złotych!

Druga część konferencji w całości poświęcona została prezentacji wybranych projektów zrealizowanych z dotacji pozyskanych za pośrednictwem LGD „Dolina Soły”.

 • Jako pierwsza projekty zrealizowane na terenie Gminy Oświęcim przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu z/s w Grojcu przedstawiła pani Jadwiga Szczerbowska, dyrektor OKSiR. Obie instytucje dzięki dotacji LGD zrealizowały kilka projektów, podczas konferencji przybliżono zebranym historie powstawiania dwóch publikacji: „Brzezinka – opowieść o wiosce i ludziach” (autor: Jan Tobiasz) wydanej przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim oraz „Samorząd wsi oświęcimskiej na przykładzie Grojca” (autor: Bronisław Jania), wydanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu. Uczestnicy konferencji mogli nieodpłatnie uzyskać egzemplarze obu publikacji.
 • Jako drugi o drodze aplikacji o środki unijne za pośrednictwem LGD „Dolina Soły” opowiedział Zbigniew Jarosz reprezentujący Parafię im. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach, która pozyskała pieniądze z PROW 2007-2013 na wyposażenie ogólnodostępnych przedszkolnych placów zabaw oraz warsztaty dla dzieci z Niepublicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus w Kętach.
 • Nastepnie goście konferencji mogli wysłuchać pani Agnieszki Jasińskiej, właścicielki Ośrodka Hipoterapeutyczno – Rehabilitacyjno – Jeździeckiego „IKARION” z Bobrka, która jako przedstawicielka sektora gospodarczego przedstawiła efekty zrealizowanej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” inwestycji polegającej na budowie krytej namiotowej ujeżdżalni, która przyczyniła się do zwiększenia zakresu świadczonych przez firmę usług z zakresu hipoterapii i rehabilitacji oraz umożliwiła zwiększenie zatrudnienia.
 • Przykład projektu z zakresu promocji oraz zachowania dziedzictwa kulturowego
  i historycznego przedstawiła pani Małgorzata Kasolik – Piecha z Domu Kultury w Kętach, który zrealizował projekt „Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca „Małe ”. Obecne podczas konferencji dzieci z zespołu „Małe ” zaprezentowały śpiewem i tańcem stroje góralskie i krakowskie, w tym strój lajkonika.
 • Kolejnym przykładem projektu mającego na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego
  i historycznego obszaru LGD było utworzenie „Kącika regionalnego u Krytyny” przez panią Krystynę Blamek – Hyrkiel z Jawiszowic. Podczas konferencji p. Krystyna przedstawiła zdjęcia nowoutworzonego kącika regionalnego oraz opowiadziała o podejmowanych przez nią działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy o dawnych tradycjach, obrzędach i obyczajach.
 • Na podsumowanie działań zrealizowanych w ramach „Małych projektów” zebranym gościom wyświetlono film dokumnetujący projekt zrealizowany przez brzeszczańskie Towarzystwo Wędkarskie SAZAN pt. „Integracja i rekreacja nad wodą – by żyło się lepiej”.

Część konferencji poświęconą projektom zrealizowanym przez beneficjentów LGD „Dolina Soły” zakończyły prezentacje inwestycji, których wykonawcami były samorządy gmin wchodzących w skład LGD.  W ramach działania „Ondowa i rozwój wsi” na przestrzeni lat 2009-2014 modernizowano i uzupełniano wyposażenie placów zabaw, wykonywano remonty budynków użyteczności sportowej i kulturalnej, budowano parkingi, restaurowano zabytkowe kapliczki i pomniki. Łączna wartość dotacji pozyskanych za pośrednictwem GD „Dolina Soły” na inwestycje wyniosła ponad 4,5 miliona złotych.

Konferencję zakończyła dyskusja, podczas kórej goście zaproszeni na konferencję mogli  podzielić się ze zgromadzonymi refleksjami na temat działalności Stowarzyszenia. Dyskusję prowadziła Prezes LGD pani Agnieszka Molenda, która podsumowała wspólną pracę zarządu Stowarzyzenia, pracownic biura oraz członków LGD, w tym członków Rady. Mierzalnym efektem dzialalności LGD w jest 113 zrealizowanych projektów, które łącznie otrzymały dotację w wysokości ponad 7 mln złotych. Prezes A. Molenda wspomniała również o trudnościach i potknięciach, które spowodowały, że nie wszystkie środki udało się wdrożyć. Pomimo tego zaplanowane w Lokalnej Strategii Rozwoju wskaźniki zostały osiągnięte i to niewątpliwie jest powód do zadowlenia. Pomimo przeszkód udało się dowieść, że wspólna praca przynosi wymierne korzyści materialne, a przede wszystkim wzbogaca nasz region poprzez budowanie partnerstwa, gdzie działamy wspólnie nie rywalizując ze sobą, ale współdziałając.

Jak pierwszy głos zabrał Pan Roman Olejarz, który w 2008 roku był jednym z inicjatorów powstania LGD „Dolina Soły”, pełniąc funkcję burmistrza Kęt. Podsumował on działalność Stowarzyszenia, podkreślając, że współpracę budowano „od zera”, więc tym bardziej należy podkreślić zaangażowanie członków LGD, którzy potrafili współpracować pomimo podziałów geograficznych (różne gminy), czy też sektorowych (równie ważne głosy sktora społecznego i gospodarczego, jak publicznego).

Ze swoimi refleksjami podzieliła się również Pani Małgorzata Bucka, przewodnicząca Rady , dziękując Członkom Rady LGD za trud pracy włożonej w ocenę projektów. Podkreśliła, że tego typu konferencje są ważne, gdyż pozawalają na własne oczy zobaczyć rezultaty funkcjonowania Stowarzyszenia i dopiero teraz członkowie Rady mogą porównać pomysły, które do tego pory znali tylko z liczb i opisów z formularzach, z rzeczywiście zrealizowanym wydarzeniem/inwestycją/ przedsięwzięciem. Widzą namacalne efekty pracy, co jest wielką motywacją do dalszego działania.

Głos w dyskusji zajęła również Pani Małgorzata Wabik również dziękując za kilkuletnią współpracę. Rozpoczynając swe wystąpienieod powiedzenia „Cudze chwalicie, swego nie znacie….” podkreśliła niezwykle ważną kwestię, która zazwyczaj w codziennej pracy ucieka- należy informować o podejmowanych działania, chwalić się  i promować na każdym kroku! LGD podejmuje wiele inicjatyw i realizuje różnorodne ciekawe przedsięwzięcia, nie ma powodów do tego, by wstydzić się własnych osiągnięć.

Swój głos w dyskusji nad działalnością LGD przedstawił także  ksiądz Stanisław Cader, który za pośrednictwem LGD „Dolina Soły” dwukrotnie pozyskał dotacje na realizację zadań wydawniczych. Opowiadając zebranym o swojej historii aplikowania o środki zarówno
w województwie małopolskim, jak i śląskim, podkreślił, że tylko dzięki pracownikom biura LGD możliwe było prawidłowe i sprawne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczeniowej.

Konferencję zakończył uroczysty obiad, podczas którego zaproszeni goście – członkowie i sympatycy Stowarzyszenia, beneficjenci, pracownicy – mogli w mniej oficjalnej, lecz równie podniosłej i sympatycznej atmosferze wymieniać poglądy i uwagi na temat naszego Stowarzyszenia.

Źródło:
LGD Dolina Soły / fot. Adrian Szymalski (nowa-wies-kety.pl)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ciekawostki, Inne, Kulturalne, Społeczne, Urzędowe, Wydarzenia i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” 2009-2014. Podsumowania, wnioski, refleksje

 1. komentująca pisze:

  http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/997401.html
  Cytat:
  „(…) art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W zakresie działalności stowarzyszeń dotyczyłoby to w szczególności informacji o:
  a) statusie prawnym lub formie prawnej,
  b) organizacji,
  c) przedmiocie działalności i kompetencjach,
  d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
  e) majątku, którym dysponują,
  f) trybie działania,
  g) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
  h) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
  i) dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  j) majątku pochodzącym z zadysponowania majątkiem publicznym(…)”

  Wszystkie te informacje można znaleźć na stronie http://www.dolinasoly.eu

 2. Zenon pisze:

  Łączna wartość dotacji pozyskanych za pośrednictwem LGD „Dolina Soły” na inwestycje wyniosła ponad 4,5 miliona złotych. Świetny wynik. Gratuluję! Przejrzałem stronę LGD i znalazłem szczegóły szeregu świetnych inicjatyw, które nie ujrzałyby światła dziennego gdyby nie zaangażowanie konkretnych ludzi – LIDERÓW. Szukałem także Biuletynu Informacji Publicznej Stowarzyszenia. Nie znalazłem. LGD „Dolina Soły” niewątpliwie dysponują majątkiem publicznym i wykonuje zadania publiczne. Jest więc podmiotem wskazanym w art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, obowiązanym do prowadzenia BIP. Gdzie więc jest schowany ten BIP?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*