Konsorcjum firm „KOMAX” z Kęt oraz Agencja Komunalna z Brzeszcz wygrały przetarg na odbiór odpadów w gminie Kęty

herb_bip_małyW przetargu na Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Kęty wygrała oferta złożona przez Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty, jako Lider Konsorcjum oraz Agencję Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach, ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze, jako Partner Konsorcjum. Poniżej znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona dziś na stronie BIP UG Kęty.

CZĘŚĆ I. „Odbiór i odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kęty”

CZĘŚĆ II. „Odbiór, i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kęty”

Termin składania ofert minął 11 czerwca 2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert:

1  Zamawiający  GMINA KĘTYRynek 7, 32-650 Kęty
 2  Dostawa/Usługa/Roboty budowlane  Usługa
 3  Tryb postępowania  Przetarg nieograniczony
 4  Przedmiot zamówienia „Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Kęty.”
 5  Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty, jako Lider Konsorcjum oraz Agencję Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach, ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze, jako Partner Konsorcjum   
 6  Cena wybranej ofert (brutto) Część I: 400 029,84 PLNCzęść II: 1.506.600,00 PLN
 7  Uzasadnienie wyboru oferty  Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena. Na tej podstawie w/w oferta otrzymała największą liczbę punktów równą 100 i została uznana za najkorzystniejszą.
 8  Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
 Oferta nr 1 – Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty, jako Lider Konsorcjum oraz Agencję Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach, ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze,  jako Partner Konsorcjumliczba przyznanych punktów – 100 pkt 
9 Data zamieszczenia informacji 14.06.2013 r.

O rozpisanym przetargu pisaliśmy w artykule z dnia 30 kwietnia 2013 roku – Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Kęty.

Źródło:
BIP UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ciekawostki, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*