Konkurs na stanowisko specjalisty ds. promocji i wydawnictwa – redaktora naczelnego gazety „Kęczanin”

dOMkULTURYkĘTYDyrektor Domu Kultury w Kętach ogłosił konkurs na stanowisko specjalisty ds. promocji i wydawnictwa – redaktora naczelnego gazety „Kęczanin”. Szczegóły naboru (wymagania niezbędne i dodatkowe) trwającego jedynie 9 dni możecie Państwo poznać poniżej. Trzeba się śpieszyć bo termin składania aplikacji mija grudnia o godz. 15:00.

Wymagania niezbędne (formalne):

 1. wykształcenie wyższe;
 2. obywatelstwo polskie;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za czyny, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo prasowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe z zakresu nauk humanistycznych;
 2. doświadczenie w pracy dziennikarskiej;
 3. znajomość przepisów ustaw: prawo prasowe, prawo autorskie oraz o dostępnie do informacji publicznej;
 4. umiejętność poprawnego pisania i redagowania tekstów;
 5. umiejętność obsługi programów graficznych;
 6. komunikatywność, samodzielność, inicjatywa, kreatywność.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

 • tworzenie lokalnego miesięcznika i prowadzenie redakcji;
 • zbieranie, redagowanie, przygotowywanie materiałów prasowych do publikacji;
 • organizowanie i koordynowanie procesu wydawniczego;
 • promocja i dystrybucja miesięcznika;
 • reprezentowanie miesięcznika na zewnątrz;
 • administrowanie części ogólnej portalu internetowego http://info.kety.pl.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i curriculum vitae.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 3. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz za czyny o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo prasowe.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 12.).”

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty” w sekretariacie Domu Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a – I piętro, pokój nr 105 lub drogą pocztową na adres Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a, 32-650 Kęty w terminie do godz. 15:00 dnia .12.2015r. (decyduje data wpływu do Domu Kultury w Kętach).

Informacje dodatkowe.

 1. Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
 2. Aplikacje, które wpłynęły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o kolejnym etapie procesu naboru.

Źródło:
BIP Gminy Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*