Konferencja otwarcia projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kęty”

23 listopada 2012 r. w sali kameralnej Domu Kultury w Kętach o godzinie 15:00 odbędzie się Konferencja otwarcia projektu  pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kęty”. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

W wyniku realizacji projektu 50 gospodarstw domowych, które spełnią kryteria rekrutacji, otrzyma zestaw komputerowy. Zapewniony zostanie im również bezpłatny dostęp do Internetu przez okres 3 lat realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu. W tym samym czasie uruchomiony zostanie publiczny punkt dostępu do Internetu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kętach.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji mieszkańców Gminy Kęty zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej, społecznej lub niepełnosprawności. Zakłada się objąć wsparciem co najmniej 16 osób słabowidzących. Formy wsparcia pomocy projektowej skierowane są do mieszkańców miejscowości: Kęty, Witkowice, Nowa Wieś, Łęki, Malec, Bielany oraz Bulowice.

Uczestnikami projektu mogą zostać:

 1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
 2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
 3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;
 4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Wsparcie może być udzielone:

1) Gospodarstwom domowym spełniającym warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej ( z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm., rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2009 r. Nr 127 poz. 992.), to jest:
a) Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł netto; – ustalonym zgodnie z o pomocy społecznej lub
b) Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456,00 zł netto; lub
c) Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
2) Gospodarstwom domowym spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych tj. 539 zł netto na osobę w rodzinie lub 623 zł netto na osobę w rodzinie, w której dziecko jest niepełnosprawne.
3) Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów szkolnych (kryteria dochodowe 456 zł netto/osobę), typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.
4) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
Jedno gospodarstwo domowe jest uprawnione do złożenia tylko jednego Formularza
zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi załącznikami.

Źródło:
Zalacznik1.pdf do Zarządzenia Nr 307/2012/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 23 listopada 2012 r.

Dla beneficjentów przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz z zakresu skutecznej edukacji przez Internet i świadczenia pracy na odległość. W szkoleniach uczestniczyć będzie 1 osoba z każdego gospodarstwa, które otrzyma sprzęt.

Rekrutacja do projektu potrwa od 26.11. do 17.12.2012 r.

Szczegółowe informacje nt. projektu podane zostaną na Konferencji otwarcia.

Zapraszamy!

UG Kęty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na Konferencja otwarcia projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kęty”

 1. Tadeusz pisze:

  I jest jak „zwykle ” jak rekomendować kogoś jeśli nie podajecie „kryteria dochodowego „jak się mieszkaniec ma przygotować jeśli „informacje ma otrzymać na Konferencji Otwarcia”?????

  • Redakcja pisze:

   Szanowny Panie Tadeuszu,

   W imieniu mieszkańców – w tym także Pana – zwróciliśmy się do UG Kęty z zapytaniem jakie jest to „kryterium dochodowe”. Jak otrzymamy odpowiedź, na pewno Państwa o tym powiadomimy i informacja znajdzie się w tym opublikowanym artykule.

   Pozdrawiamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*