Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Informatyka w ZOSiPS

herb_bip_małyPrzedstawiamy informację z przebiegu i wyniku postępowania konkursowego na Informatyka w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach, które opisywaliśmy w artykule z dnia 10 maja 2014 r. (vide: Trwa nabór na wolne stanowisko urzędnicze informatyk w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych). 

Oferty na ogłoszony konkurs złożyło 2 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych 2 kandydatów zakwalifikowano do rozmowy kwalifikacyjnej. W dniu 27 maja 2014 r. Komisja rekrutacyjna przeprowadziła z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, w ramach których poddano ocenie poziom spełniania przez kandydatów każdego z niżej wymienionych kryteriów tj. od 1 do 5 pkt.:

• kwalifikacje (wykształcenie, dodatkowe uprawnienia zawodowe, studia podyplomowe, kursy, szkolenia), • doświadczenie zawodowe (przebieg kariery zawodowej, osiągnięcia zawodowe), • przygotowanie merytoryczne, • predyspozycje i umiejętności (cechy osobowościowe i czynniki motywujące, umiejętność autoprezentacji).

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. zatrudniony zostanie: Pan Krystian Nowicki zamieszkały w Kętach.

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Pan Krystian Nowicki w najwyższym stopniu spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał najwyższą łączną liczbę punktów.

Ukończył studia na kierunku finanse i bankowość, specjalizacja informatyka gospodarcza, studia uzupełniające o specjalizacji informatyka w zarządzania oraz szereg kursów i szkoleń. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej. Jego kwalifikacje i umiejętności gwarantują należyte wykonywanie przypisanych zadań.

Źródło:
BIP UG

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*