EUROVIA POLSKA S.A. wyremontuje ulicę Jana Kantego w Bulowicach

Roboty_DrogoweInformujemy, że najkorzystniejsza cenowo oferta firmy EUROVIA POLSKA S.A. została wybrana w przetargu, którego przedmiotem jest remont ulicy Jana Kantego w Bulowicach. O przetargu na to zadanie pisaliśmy dnia 16 lipca 2013 roku w artykule Przetarg na remont ul. Jana Kantego w Bulowicach.

Przypomnijmy:

W ramach zamówienia wybrany Wykonawca ma wykonać:

a) frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 8 cm na pow. 935 m2,

b) korytowanie na głębokość 60 cm wraz odwozem i utylizacją materiału z korytowania na pow. 1.173 m2,

c) wykonanie podłoża z pospółki o grubości 15 cm na pow. 1.173 m2,

d) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 20 cm na pow. 1.173 m2,

e) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna o grubości 15 cm na pow. 1.173 m2,

f) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 6 + 4 cm na pow. 945 m2,

g) odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego na pow. 170 m2,

h) odtworzenie rowów przydrożnych ziemnych na długości 340 mb.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1 Zamawiający GMINA KĘTYRynek 7, 32-650 Kęty
2 Dostawa/Usługa/Roboty Roboty
3 Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
4 Nazwa zamówienia Remont ul. Jana Kantego w Bulowicach.
5 Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano EUROVIA POLSKA S.A.Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

6 Cena wybranej oferty (brutto) 229.068,56 PLN
7 Uzasadnienie wyboru oferty Jedynym kryterium wyboru oferty była najniższa cena. Na tej podstawie w/w oferta otrzymała największą liczbę punktów równą 100 i została uznana za najkorzystniejszą.
8 Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
 
Oferta nr 1:Zakład Usług Budowlanych DĘBOWSKI Sp. J.

Zaborze, ul. Polna 8, 32-600

Liczba przyznanych punktów: 98,2

Oferta nr 2:

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

Liczba przyznanych punktów: 100

9 Data zamieszczenia informacji 30.07.2013 r.

Zobacz także: Przetarg na remont ul. Jana Kantego w Bulowicach

Źródło:
BIP UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*