E-sądowe wezwanie do zapłaty – odwołaj się!

Coraz więcej osób, które wprowadzone w błąd przez akwizytorów zawarły umowy z nowym operatorem telekomunikacyjnym, a później próbowały się z tych umów wycofać, otrzymuje nakazy zapłaty wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Lublinie. Podpowiadamy jak w prosty sposób uniknąć przykrych konsekwencji postępowania komorniczego.

Sprawy, z którymi do Powiatowego Rzecznika Konsumentów trafiają konsumenci z terenu powiatu oświęcimskiego sięgają 2010 roku, gdy w wielu domach rozdzwoniły się telefony z ofertą tańszego abonamentu i rozmów. Abonenci zawierali umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa z operatorami telekomunikacyjnymi. Od takich umów przysługiwało prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w terminie 10 dni bez podania przyczyny.

Wiele osób nie zorientowało się jednak na czas, że podpisały umowę z nowym operatorem. Część konsumentów postanowiła zerwać umowę, wiązało się z koniecznością zwrotu przyznanej ulgi potocznie zwanej karą umową, inni aby kary nie płacić uznali, że przez czas, na który umowę zawarli, będą korzystać z usług nowego operatora. Kolejni dzwonili do firm telekomunikacyjnych próbując wyjaśnić sytuację, inni korzystając z pomocy rzecznika konsumentów składali pisemne oświadczenie, w którym uchylali się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu. Operator telekomunikacyjny na podstawie rozmów telefonicznych rozwiązywał umowę i żądał zapłaty kary umownej. Firma nie miała do tego prawa, ponieważ umowę zawartą w formie pisemnej można rozwiązać lub odstąpić od niej wyłącznie na piśmie.

– Konsultowałam się w tej sprawie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, który potwierdził to stanowisko – zaznacza Joanna Maciaga, Powiatowy Rzecznik Konsumentów i dodaje. – Z kolei w sytuacji złożenia przez konsumenta oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu, operator powinien uznać takie oświadczenie i odstąpić od świadczenia usługi, a jeżeli nie akceptuje oświadczenia kontynuować umowę z klientem. Nie może natomiast rozwiązywać umowy wskazując na winę abonenta i domagać się zapłaty kary finansowej.

Wobec konsumentów, którzy nie zapłacili kary operator występuje obecnie do lubelskiego e-sądu, który na podstawie wystawionej przez firmę faktury wydaje nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Od takiego nakazu należy wnieść sprzeciw do sądu w terminie 14 dni od daty doręczenia, zgodnie z zamieszczonym w nim pouczeniem. Wniesienie sprzeciwu powoduje uchylenie nakazu zapłaty i skierowanie sprawy do rozpoznania w postępowaniu zwykłym, czyli przed sądem rejonowym, zgodnie z miejscem zamieszkania konsumenta. Brak reakcji pozwanego konsumenta, powoduje natomiast uprawomocnienie się nakazu, który jest podstawą egzekucji komorniczej.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym sąd nie weryfikuje danych wskazanych przez wierzycieli, nie uwzględnia również okresu przedawnienia roszczeń. Istnieje zatem ryzyko, że nakaz zapłaty może być wystawiony na nieaktualny adres dłużnika, albo w sprawie wierzytelności, która będzie przedawniona. W konsekwencji dłużnik nie wiedząc nic o sprawie nie będzie mógł skutecznie wnieść środka odwoławczego w formie sprzeciwu, powołując się na przedawnienie. Konsument o sprawie może dowiedzieć się dopiero na etapie egzekucji komorniczej. Mechanizm działania e-sądu umożliwia operatorom telekomunikacyjnym i firmom windykacyjnym szybką i stosunkowo prostą egzekucje należności, które nie zawsze są zasadne. Przy obecnym kształcie przepisów dotyczących elektronicznego postępowania upominawczego, konsumentom pozostaje wzmożona czujność na kierowaną do nich korespondencje, w szczególności z sądu, umożliwi skuteczne wniesienie sprzeciwu i oddalenie powództwa.

Źródło:
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ciekawostki, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*