Ciebie to nic nie kosztuje, a komuś może pomóc… 1% podatku

Jeśli wypełniasz PIT za 2011 rok warto pomyśleć o przekazaniu części podatku na rzecz osób i organizacji pożytku publicznego mieszkających i działających na terenie Gminy Kęty, w tym Nowej Wsi. 1% naszego podatku może dofinansować leczenie i rehabilitację chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących mieszkańców gminy, wesprzeć miejscowe organizacje młodzieżowe i sportowe, Straż Pożarną i Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą.

„Aby skutecznie obdarować Organizację Pożytku Publicznego częścią podatku, w rubryce „Numer KRS” formularza PIT należy wpisać numer KRS tej organizacji, a w części „Cel szczegółowy 1%” jej nazwę (dużymi literami). Czasem konieczny jest także dopisek mówiący np. o danym oddziale terenowym organizacji lub grupie działającej w strukturach danej OPP, która ma otrzymać przekazane środki. W przypadku konkretnych osób potrzebujących pomocy, fundusze przekazywane są za pośrednictwem fundacji lub stowarzyszenia – należy zatem podać numer KRS tejże organizacji, a w okienku „Cel szczegółowy” wpisać imię i nazwisko tej osoby wraz z wymaganą treścią (np. „leczenie i rehabilitacja Jana Kowalskiego” lub „Anna Nowak 010101”). Bez wypełnienia rubryki celu szczegółowego, nasz 1% nie trafi do wybranej przez nas osoby, lecz do fundacji lub stowarzyszenia, które samo zadecyduje w jaki sposób wykorzystać przekazane środki.

Należy także obliczyć kwotę stanowiącą 1% sumy, jaką oddamy fiskusowi i wpisać ją w odpowiednie okienko formularza.

Wypełnienie rubryk w formularzu zeznania podatkowego w celu przekazania 1% podatku na rzecz OPP zajmuje zaledwie kilka minut i nic nie kosztuje. Zyskają za to organizacje i osoby, którym wpływy podatkowe pomagają sfinansować działalność i umożliwiają realizowanie wielu ważnych i potrzebnych przedsięwzięć. W naszym rozliczeniu ten 1% może być niewielką kwotą, ale dla osób potrzebujących pomocy, stowarzyszeń i fundacji liczy się każda kwota. W zeszłym roku podatnicy podmiotom pożytku publicznego przekazali w PIT za 2010 rok w sumie 400,2 mln zł.

Poniżej prezentujemy osoby i Organizacje Pożytku Publicznego z Gminy Kęty, na które można przekazać 1% swego podatku.”

Źródło:
aNGie, Info Kęty

 

Osoby, którym możesz pomóc:

 


Jakub Bosak

Kubuś urodził się w 2007 r. z ogromnym naczyniakiem limfatycznym prawej strony szyi i twarzy wchodzącym do śródpiersia. Przeszedł kilka operacji i zabiegów usunięcia części guza oraz mających zatrzymać jego wzrost. Nie jest to jednak koniec walki o jego zdrowie. Jakub stale poddawany jest zabiegom rehabilitacyjnym w Berlinie. Przebywa pod stałą opieką logopedy i neurologa.

Numer KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%: LECZENIE I REHABILITACJA JAKUBA BOSAKA

 

Tomasz Grzybek

Siedmioletni Tomek cierpi na autyzm. Do ukończenia 1 roku życia rozwijał się prawidłowo – rozumiał mowę i posługiwał się pojedynczymi słowami. Potem w jego rozwoju powoli i niezauważalnie następował regres. Maluch nie mówi i potrzebuje ciągłej pomocy oraz wsparcia drugiej osoby, nawet w czynnościach samoobsługowych. Rozumie tylko proste polecenia wsparte gestem. Choroba Tomka objawia się także zaburzeniami sensorycznymi, brakiem z nim kontaktu, trudnościami w przyswajaniu wiedzy oraz ogromną nadpobudliwością i autoagresją.

Numer KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%: 12257 GRZYBEK TOMASZ

 

Filip Haczek

Filip urodził się w 2001 roku i cierpi na mózgowe porażenie dziecięce.

Numer KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%: 9968 HACZEK FILIP

 

Dawid Janik

Dawidek urodził się w 2009 roku. W drugim tygodniu życia był hospitalizowany z powodu posocznicy E.coli, a następnie z powodu ciężkiego, ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Cudem przeżył. Przeprowadzone badania stwierdziły uszkodzenie centralnego układu nerwowego. Dawid chodzi i jest ruchliwy, jednak jego rozwój psycho-ruchowy jest opóźniony. Ma problemy z komunikacją, koordynacją wzrokowo-ruchową, naśladownictwem i motoryką, a jego reakcje emocjonalne są zaburzone. Każda z tych sfer wymaga neurostymulacji, dlatego chłopczyk jest poddawany zabiegom rehabilitacyjnym.

Numer KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%: 15498 JANIK DAWID

 

Anna Malanowska

Anna urodziła się w 1990 roku z wadą wrodzoną – brakiem lewej kości udowej.

Numer KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%: 9815 MALANOWSKA ANNA

 

Michał Matuła

Michał urodził się w 2000 roku z mózgowym porażeniem dziecięcym. Kiedy miał kilka miesięcy wykryto u niego padaczkę lekooporną. Michał ma również niedowład lewostronny, skoliozę prawostronną piersiowo-lędźwiową, garb żebrowy, podwichnięte lewe biodro oraz przykurcze kończyn. Chłopiec wymaga codziennej, wielokierunkowej i specjalistycznej rehabilitacji oraz leczenia.

Numer KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%: 6106 MATUŁA MICHAŁ

 

Rafał Merta

Rafałek ma 4 lata i choruje na mózgowe porażenie dziecięce. By mógł być w miarę sprawny i samodzielny musi być poddawany intensywnej i kosztownej rehabilitacji, w tym także podczas turnusów wyjazdowych. Potrzebuje również odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego.

Numer KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%: 9178 RAFAŁ MERTA

 

Katarzyna Neczek

Kasia ma 11 lat. W wieku 16 miesięcy przeszła poważną operację serca w Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach. W wyniku powikłań została sparaliżowana od pasa w dół wraz z zaburzeniem czucia. Dziewczynka wymaga stałej opieki (jest cewnikowana) i kosztownej rehabilitacji. Znajduje się pod stałą opieką lekarzy specjalistów oraz fizjoterapeutów.

Numer KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%: NECZEK KATARZYNA (786)

 

Bartosz Niemiec

3-letni Bartosz choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Niedawno przeszedł chemioterapię. Chłopczyk wymaga dalszego leczenia.

Numer KRS: 0000248546

Cel szczegółowy 1%: BARTOSZ NIEMIEC

 

Arkadiusz Pustelnik

Arek ma 9 lat. W wieku 2 lat obowiązkowe szczepienie DTP wywołało u niego powikłania. U chłopca nastąpił regres we wszystkich strefach rozwoju (zanik mowy i jej rozumienia, brak zainteresowania otaczającym światem) i pojawiły się zaburzenia autystyczne. Po pięciu latach terapii logopedycznej i psychologiczno-pedagogicznej udało się częściowo przywrócić u niego mowę. Jest to jednak proces długotrwały i chłopczyk wymaga dalszego leczenia. Nadal najbardziej zaburzona jest strefa społecznego funkcjonowania chłopca.

Numer KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%: PUSTELNIK ARKADIUSZ (10191)

 

Maksymilian Zapolski

Maks urodził się w 2004 roku. W wieku 4 lat wykryto u niego kłębuszkowe zapalenie nerek typu FSGS. Okazało się, że nerki są uszkodzone w 60%. Leczenie sferoidalne nie przyniosło rezultatu i nerki ulegają dalszej degradacji. U chłopczyka stwierdzono bardzo rzadką chorobę genetyczną – Zespół Schimkie’go, która objawia się m.in. kłębuszkowym zapaleniem nerek, niskorosłością oraz słabą odpornością immunologiczną . W 2011 r. z uwagi na nieskuteczność podawanych leków zaprzestano leczenia , a w najbliższej przyszłości Maksymilian będzie dializowany i przygotowywany do przeszczepu nerek.

Numer KRS: 0000330881

Cel szczegółowy 1%: NA LECZENIE MAKSIA

 

 

Organizacje Pożytku Publicznego

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach

OSP Kęty działa nieprzerwanie od 1874 roku. Jest to świetnie wyszkolona i trwale związana ze społecznością Kęt jednostka, interweniująca w różnorakich sytuacjach zagrożenia ludzkiego zdrowia i życia.

Numer KRS: 0000065068

Cel szczegółowy 1%: OSP KĘTY

 

Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza

GPR zwraca się z prośbą o pomoc w celu utrzymania gotowości bojowej i mobilności grupy na dotychczasowym, wysokim poziomie oraz wyposażenia ratowników w niezbędny sprzęt osobisty pozwalający szybciej oraz bezpieczniej ratować ludzkie życie. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza uczestniczyła m.in. w ratowaniu życia ludzkiego podczas zawalenia się hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 roku. Współpracuje z GOPR i na jego prośbę uczestniczy w akcjach poszukiwawczych na terenach górskich.

Numer KRS: 0000065068

Cel szczegółowy 1%: OSP KĘTY – GPR KĘTY

 

Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Remont”

Obszarami działań organizacji jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywaniem ich szans, oraz ochrona i promocja zdrowia, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Numer KRS: 0000066479

Cel szczegółowy 1%: STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „REMONT”

 

Polski Związek Niewidomych – Koło Terenowe Kęty

Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych w Kętach działa od 1985 r. Obecnie miejscowy oddział skupia 136 osób niewidomych i ze znacznym upośledzeniem narządu wzroku. Przekazanie 1% dla Związku pomoże w organizacji kursów, szkoleń oraz zakupie niezbędnych urządzeń dla dzieci i młodzieży.

Numer KRS: 0000088851

Cel szczegółowy 1%: POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH – KOŁO TERENOWE KĘTY

 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Bliskich i Przyjaciół „Jeden Drugiemu”

Organizacja zajmuje się wspieraniem i integracją osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół z Gminy Kęty i okolic oraz reprezentuje tę grupę w zakresie ich problemów (zdrowie, edukacja, aktywność zawodowa, godne życie, sprawy bytowo-społeczne). Podejmuje działania zmierzające do poznawania osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem oraz wyrównywaniem ich szans. Popularyzuje aktywność niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia. Organizuje spotkania o różnym charakterze i imprezy.

Numer KRS: 0000071397

Cel szczegółowy 1%: STOWARZYSZENIE „JEDEN DRUGIEMU” W KĘTACH

 

Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kęty

Hufiec ZHP Kęty to organizacja zrzeszająca około 100 młodych ludzi. Utrzymuje się głównie z akcji zarobkowych, takich jak sprzedaż kalendarzy, czy właśnie 1%. Przekazane środki pomogą kęckiemu Hufcowi sprawnie funkcjonować i w ciekawy sposób organizować młodzieży wolny czas. Istnieje możliwość określenia konkretnej jednostki (np. drużyny, szczepu) działającej na hufca, która ma otrzymać przekazane środki. Wykaz drużyn znaleźć można na stronie www.kety.zhp.pl.

Numer KRS: 0000273492

Cel szczegółowy 1%: HUFIEC KĘTY, „/nazwa drużyny/”

 

Liga Obrony Kraju koło Kęty

Utworzone zostało 18 października 2010 r., aby propagować statutową ideę zaczerpniętą z Artykułu 11 Konstytucji 3-go Maja z 1791 roku: „Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych”. LOK wprowadza zapis ten w życie poprzez zabawę, sport, rekreację i współzawodnictwo. W kęckim kole działają amatorskie sekcje strzelectwa pneumatycznego i paintballa oraz sekcja klubowa „Ronin” dla osób zainteresowanych szkoleniami w szerszym zakresie. Planowane jest utworzenie sekcji strzelectwa z bocznym i centralnym zapłonem, łucznictwa, ASG, HFT, wspinaczek, braci kurkowej, braci rycerskiej, sportów walk wschodu.

Numer KRS: 0000086818

Cel szczegółowy 1%: Liga Obrony Kraju koło Kęty

 

Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska

Organizacja wspiera potrzeby uczniów Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nowej Wsi.

Numer KRS: 0000052078

Cel szczegółowy 1%: STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA

 

Ognisko Muzyczne w Kętach

Ognisko Muzyczne działa już od kilku lat. Zostało stworzone, aby rozwijać i kształtować u dzieci i młodzieży talent muzyczny. Wychowankowie Ogniska nie posiadają własnego sprzętu. Pieniądze uzyskane z odliczenia 1% organizacja przeznaczy na zakup nowych instrumentów muzycznych oraz wyposażenia.

Numer KRS: 0000247812

Cel szczegółowy 1%: OGNISKO MUZYCZNE W KĘTACH

 

Międzyszkolny Klub Sportowy „Tempo” Kęty

Organizacja wspiera, upowszechnia i popularyzuje kulturę fizyczną i sport, turystykę i krajoznawstwo, zajmuje się także wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

Numer KRS: 0000008536

Cel szczegółowy 1%: MKS „TEMPO” KĘTY

 

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Witkowice

Organizacja zajmuje się popularyzowaniem kultury fizycznej i sportu. Wspiera i upowszechnia także turystykę i wypoczynek.

Numer KRS: 0000330881

Cel szczegółowy 1%: LKS „ORZEŁ” WITKOWICE


Ludowy Klub Sportowy „Zgoda” w Malcu

Organizacja zajmuje się popularyzowaniem kultury fizycznej i sportu. Wspiera i upowszechnia także turystykę i wypoczynek.

Numer KRS: 0000031816

Cel szczegółowy 1%: LKS „ZGODA” MALEC

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*