Burmistrz Gminy Kęty zaprasza na zebrania wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

HERB BIP KętyBurmistrz Gminy Kęty zaprasza na zebrania wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej. Poniżej treść ogłoszeń.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY KĘTY

z dnia 31 sierpnia  2015 r.

O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

 

Na podstawie § 18 Statutu Sołectwa Witkowice oraz w wykonaniu uchwały nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Burmistrz Gminy Kęty

z w o ł u j e

w dniu 12 września (sobota) 2015 r. o godz. 10.00

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach

ZEBRANIE WIEJSKIE DLA WYBORÓW

SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji uchwał  i wniosków.
 1. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2014 r. oraz skwitowanie działalności Sołtysa.
 1. Powołanie Komisji skrutacyjnej.
 2. Wybory Sołtysa:

1)      uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Sołtysa,

2)      zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,

3)      przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),

4)      głosowanie tajne,

5)      ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),

6)      ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Sołtysa.

 1. Wybory Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej:

1)      uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Rady Sołeckiej,

2)      uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Komisji Rewizyjnej,

3)      zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej,

4)      przygotowanie  kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),

5)      głosowanie tajne,

6)      ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),

7)      ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał stwierdzających wybór Rady Sołeckiej i wybór Komisji Rewizyjnej.

 1. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji Sołectwa w 2015 r.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków  Zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 4. Zakończenie Zebrania.          

Burmistrz

Krzysztof Jan Klęczar

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY KĘTY

z dnia 31 sierpnia  2015 r.

O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

 

Na podstawie § 18 Statutu Sołectwa Łęki oraz w wykonaniu uchwały nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Burmistrz Gminy Kęty

z w o ł u j e

w dniu 12 września (sobota) 2015 r. o godz. 13.00

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łękach

ZEBRANIE WIEJSKIE DLA WYBORÓW

SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji uchwał  i wniosków.
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2014 r. oraz skwitowanie działalności Sołtysa.
 6. Powołanie Komisji skrutacyjnej.
 7. Wybory Sołtysa:

1)      uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Sołtysa,

2)      zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,

3)      przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),

4)      głosowanie tajne,

5)      ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),

6)      ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Sołtysa.

 1. Wybory Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej:

1)      uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Rady Sołeckiej,

2)      uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Komisji Rewizyjnej,

3)      zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej,

4)      przygotowanie  kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),

5)      głosowanie tajne,

6)      ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),

7)      ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał stwierdzających wybór Rady Sołeckiej i wybór Komisji Rewizyjnej.

 1. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji Sołectwa w 2015 r.
 2.  Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków  Zebrania.
 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 4.  Zakończenie Zebrania.

   Burmistrz

Krzysztof Jan Klęczar

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY KĘTY

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

 

Na podstawie § 18 Statutu Sołectwa Bielany oraz w wykonaniu uchwały  nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Burmistrz Gminy Kęty

z w o ł u j e

w dniu 12 września (sobota) 2015 r. o godz. 16.00

w Wiejskim Domu Kultury w Bielanach

ZEBRANIE WIEJSKIE DLA WYBORÓW

SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji uchwał  i wniosków.
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2014 r. oraz skwitowanie działalności Sołtysa.
 6. Powołanie Komisji skrutacyjnej.
 7. Wybory Sołtysa:

1)      uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Sołtysa,

2)      zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,

3)      przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),

4)      głosowanie tajne,

5)      ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),

6)      ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Sołtysa.

 1. Wybory Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej:

1)      uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Rady Sołeckiej,

2)      uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Komisji Rewizyjnej,

3)      zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej,

4)      przygotowanie  kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),

5)      głosowanie tajne,

6)      ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),

7)      ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał stwierdzających wybór Rady Sołeckiej i wybór Komisji Rewizyjnej.

 1. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji Sołectwa w 2015 r.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków  Zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 4. Zakończenie Zebrania.

Burmistrz

Krzysztof Jan Klęczar

 

 

 OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY KĘTY

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

 

Na podstawie § 18 Statutu Sołectwa Bulowice oraz w wykonaniu uchwały  nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Burmistrz Gminy Kęty

z w o ł u j e

w dniu 13 września (niedziela) 2015 r. o godz. 10.00

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bulowicach

ZEBRANIE WIEJSKIE DLA WYBORÓW

SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji uchwał  i wniosków.
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2014 r. oraz skwitowanie działalności Sołtysa.
 6. Powołanie Komisji skrutacyjnej.
 7. Wybory Sołtysa:

1)      uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Sołtysa,

2)      zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,

3)      przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),

4)      głosowanie tajne,

5)      ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),

6)      ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Sołtysa.

 1. Wybory Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej:

1)      uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Rady Sołeckiej,

2)      uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Komisji Rewizyjnej,

3)      zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej,

4)      przygotowanie  kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),

5)      głosowanie tajne,

6)      ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),

7)      ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał stwierdzających wybór Rady Sołeckiej i wybór Komisji Rewizyjnej.

 1. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji Sołectwa w 2015 r.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków  Zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 4. Zakończenie Zebrania.

                                                                                                                         Burmistrz

Krzysztof Jan Klęczar

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY KĘTY

z dnia 31 sierpnia  2015 r.

O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

 

Na podstawie § 18 Statutu Sołectwa Nowa Wieś oraz w wykonaniu uchwały nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Burmistrz Gminy Kęty

z w o ł u j e

w dniu 13 września (niedziela) 2015 r. o godz. 13.00

w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nowej Wsi

ZEBRANIE WIEJSKIE DLA WYBORÓW

SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji uchwał  i wniosków.
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2014 r. oraz skwitowanie działalności Sołtysa.
 6. Powołanie Komisji skrutacyjnej.
 7. Wybory Sołtysa:

1)      uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Sołtysa,

2)      zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,

3)      przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),

4)      głosowanie tajne,

5)      ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),

6)      ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Sołtysa.

 1. Wybory Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej:

1)      uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Rady Sołeckiej,

2)      uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Komisji Rewizyjnej,

3)      zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej,

4)      przygotowanie  kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),

5)      głosowanie tajne,

6)      ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),

7)      ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał stwierdzających wybór Rady Sołeckiej i wybór Komisji Rewizyjnej.

 1. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji Sołectwa w 2015 r.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków  Zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 4. Zakończenie Zebrania.

   Burmistrz

Krzysztof Jan Klęczar

 

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY KĘTY

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

 

Na podstawie § 18 Statutu Sołectwa Malec oraz w wykonaniu uchwały nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Burmistrz Gminy Kęty

z w o ł u j e

w dniu 13 września (niedziela) 2015 r. o godz. 16.00

w Domu Ludowym w Malcu

ZEBRANIE WIEJSKIE DLA WYBORÓW

SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji uchwał  i wniosków.
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2014 r. oraz skwitowanie działalności Sołtysa.
 6. Powołanie Komisji skrutacyjnej.
 7. Wybory Sołtysa:

1)      uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Sołtysa,

2)      zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,

3)      przygotowanie kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),

4)      głosowanie tajne,

5)      ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),

6)      ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Sołtysa.

 1. Wybory Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej:

1)      uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Rady Sołeckiej,

2)      uchwała w sprawie Regulaminu wyborów Komisji Rewizyjnej,

3)      zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej,

4)      przygotowanie  kart do głosowania (w trakcie: dyskusja i wnioski),

5)      głosowanie tajne,

6)      ustalenie wyników wyborów (w trakcie: dyskusja i wnioski),

7)      ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał stwierdzających wybór Rady Sołeckiej i wybór Komisji Rewizyjnej.

 1. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji Sołectwa w 2015 r.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków  Zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 4. Zakończenie Zebrania.          

Burmistrz

Krzysztof Jan Klęczar

Pliki do pobrania:

Bielany.pdf (Rozmiar: 0.21 MB)
Bulowice.pdf (Rozmiar: 0.21 MB)
Łęki.pdf (Rozmiar: 0.21 MB)
Malec.pdf (Rozmiar: 0.21 MB)
Nowa Wieś.pdf (Rozmiar: 0.21 MB)
Witkowice.pdf (Rozmiar: 0.21 MB)
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*