Burmistrz Gminy Kęty wykłada do publicznego wglądu projekt MPZP gminy Kęty

herb_bip_małyPrzedstawiamy obwieszczenie Burmistrza Gminy Kęty o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty obejmującego obszar całej gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które zostało dziś umieszczone w BIP UG Kęty.

W treści obwieszczenia Burmistrz zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 września 2014 r. do 9 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kęty, 32-650 Kęty, Rynek 7 pok. 30, w godzinach:

  • od 8 00 do 15 00 w poniedziałki, środy i czwartki,
  • od 8 00 do 16 30 we wtorki
  • od 8 00 do 13 00 w piątki oraz
  • od 9 00 do 11 00 w soboty i niedziele.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.kety.pl

Dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 września 2014 r. o godz. 11 00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Kęty, drogą pocztową lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Burmistrza Gminy Kęty z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 23 października 2014 r.

UWAGA: pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawia się bez rozpoznania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Kęty.

Źródło:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY KĘTY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty obejmującego obszar całej gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*