Budżet obywatelski 2015 – głosowanie rozpoczęte!

Budżet_frontPoniżej prezentujemy tytuły zadań zaproponowanych przez Mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego z podziałem na dzielnice i sołectwa po przeprowadzonej analizie zadań przeprowadzonej przez właściwe Wydziały Urzędu Gminy Kęty zgodnie z § 5 Zarządzenia Nr 131/2014/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 rok.

Uprzejmie informujemy, iż uległa zmianie liczba zadań w Dzielnicy Nowe Miasto, ponieważ autor jednej z kart projektów błędnie wskazał, jako miejsce realizacji zadania, Dzielnicę Miasto, podczas gdy teren realizacji przedsięwzięcia dotyczy Dzielnicy Nowe Miasto.

 > opisy zadań w plikach PDF <

Tytuły zadań, podział na Dzielnice i Sołectwa oraz szacunkowy koszt wykonania  po analizie:

 

Lp.

Jednostka pomocnicza

Nazwa/tytuł zadania oraz id zadania

Szacunkowy koszt

1.

Dzielnica Nowe Miasto „Budowa parkingu na os.” (KU.060.9.12.2014.EJB)

242.000 zł

2.

Dzielnica Nowe Miasto „Parking przed pawilonem handlowym os. Sikorskiego 9” (KU.060.9.23.2014.EJB)

300.000 zł

3.

Dzielnica Nowe Miasto „Ogrodzenie i parking Przedszkola nr 7” (KU.060.9.24.2014.EJB)

100.000 zł

4.

Dzielnica Nowe Miasto „Termomodernizacja małego budynku wraz z salą gimnastyczną w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 w Kętach” (KU.060.9.27.2014.EJB)

617.000 zł

5.

Dzielnica Nowe Miasto „Parking samochodowy os.700-lecia, przy bloku nr 1 a” (KU.060.9.40.2014.EJB)

70.000 zł

6.

Dzielnica Nowe Miasto „Dokończenie elewacji zewnętrznej, wymiana orynnowania oraz malowanie dachu w budynku Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach przy ul. Żwirki i Wigury” (KU.060.9.41.2014.EJB)

82.790,80 zł

7.

Dzielnica Nowe Miasto „Wykonanie doświetlenia i monitoringu Parku Miejskiego przy obwodnicy na osiedlu Nad Sołą” (KU.060.9.48.2014.EJB)

164.000 zł

8.

Dzielnica Nowe Miasto „Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach” (KU.060.9.49.2014.EJB)

123.500 zł

9.

Dzielnica Nowe Miasto „Poszerzenie możliwości widowiskowych w hali OSiR podczas wydarzeń kulturalno-sportowych” (KU.060.9.57.2014.EJB)

176.200 zł

10.

Dzielnica Nowe Miasto „Remont parkingu” (KU.060.9.64.2014.EJB)

70.550 zł

11.

Dzielnica Nowe Miasto „Remont bieżni lekkoatletycznej przy ZSG nr 2 w Kętach wraz ze zmianą nawierzchni na syntetyczną (tartan) ”  (KU.060.9.66.2014.EJB)

475 000 zł

12.

Dzielnica Nowe Miasto „Zakup strojów meczowych, dresów ortalionowych-przeciwdeszczowych, ocieplaczy dla drużyn TEAM SPORT HEJNAŁ KĘTY” (KU.060.9.67.2014.EJB)

60.000 zł

13.

Dzielnica Nowe Miasto „Dofinansowanie letniego obozu treningowego dla dzieci i młodzieży trenującej w Team Sport Hejnał Kęty” (KU.060.9.68.2014.EJB)

20.000 zł

14.

Dzielnica Nowe Miasto „Oświetlenie parkingu os. Wyszyńskiego 9,11, oświetlenie przed blokiem os. Wyszyńskiego 13” (KU.060.9.71.2014.EJB)

12.000 zł

15.

Dzielnica Nowe Miasto „Remont i wyposażenie Klubu Brzdąca działającego w Domu Kultury
w Kętach” (KU.060.9.72.2014.EJB)

17.050 zł

16.

Dzielnica Nowe Miasto „Remont infrastruktury osiedlowej wewnątrz os. Kościuszki w Kętach”  (KU.060.9.73.2014.EJB)

340.000 zł

17.

Dzielnica Nowe Miasto „Neurorozwojowa rehabilitacja niemowląt i dzieci oraz profilaktyka i leczenie wad postawy ciała” (KU.060.9.86.2014.EJB)

69.440 zł

18.

Dzielnica Podlesie „ETAP I – Utworzenie chodnika od granicy Kóz do toru kolejowego wzdłuż  ul. St. Żeromskiego oraz wjazd do działki rolnej” (KU.060.9.6.2014.EJB)

150.000 zł

19.

Dzielnica Podlesie „Uatrakcyjnienie terenów rekreacyjnych przy ul. Żeromskiego” (KU.060.9.7.2014.EJB)

10.000 zł

20.

Dzielnica Podlesie „Utwardzenie istniejącej nawierzchni parkingu” (KU.060.9.8.2014.EJB)

50.000 zł

21.

Dzielnica Podlesie „Kreatywne strefy gier” (KU.060.9.19.2014.EJB)

17.835 zł

22.

Dzielnica Podlesie „Chodnik na Leśną przy ul. Żeromskiego” (KU.060.9.20.2014.EJB)

100.000 zł

23.

Dzielnica Podlesie „Rozbudowa oświetlenia parku” (KU.060.9.28.2014.EJB)

20.000 zł

24.

Dzielnica Podlesie „Progi zwalniające i chodnik na os. Leśnym” (KU.060.9.50.2014.EJB)

23.370 zł

25.

Dzielnica Podlesie „Kreatywne strefy gier” (KU.060.9.51.2014.EJB)

26.076 zł

26.

Dzielnica Stare Miasto „Niezwłoczny kapitalny remont budynku” (KU.060.9.9.2014.EJB)

191.265 zł

27.

Dzielnica Stare Miasto „Remont ulicy Jana Kantego (boczna) w Kętach”  (KU.060.9.22.2014.EJB)

326.262 zł

28.

Dzielnica Stare Miasto „Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 52 w Kętach od stacji benzynowej do kanału Ulgi Młynówki Czanieckiej” (KU.060.9.32.2014.EJB)

589.662 zł

29.

Dzielnica Stare Miasto „Nasze korty tenisowe, odnowione, nowoczesne, ogólnodostępne” (KU.060.9.39.2014.EJB)

125.000 zł

30.

Dzielnica Stare Miasto „Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach” (KU.060.9.43.2014.EJB)

338.703,52 zł

31.

Dzielnica Stare Miasto „Wykonanie projektu i modernizacja drogi granicznej Kęt i Nowej Wsi, łączącej ul. Staszica i ul. Zacisze” (KU.060.9.55.2014.EJB)

255.000 zł

32.

Dzielnica Stare Miasto „Dofinansowanie bieżącej działalności TS Hejnał Kęty poprzez pokrycie kosztów przejazdu zawodników na mecze ligowe oraz pokrycie kosztów, mediów, dzierżawy i utrzymania boisk piłkarskich” (KU.060.9.69.2014.EJB)

25.000 zł

33.

Bielany „Montaż dwóch punktów oświetleniowych” (KU.060.9.5.2014.EJB)

30.000 zł

34.

Sołectwo Bielany „Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Figulowskiej w Bielanach, która jest drogą dojazdową na parking przy Sanktuarium w Bielanach” (KU.060.9.34.2014.EJB)

109.350 zł

35.

Sołectwo Bielany „Nawierzchnia asfaltowa ul. Floriańska” (KU.060.9.37.2014.EJB)

88.686,40 zł

36.

Sołectwo Bielany „Zagospodarowanie terenu w urządzenia sportowe i sektory rozgrywania konkurencji lekkoatletycznych na terenie Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bielanach” (KU.060.9.46.2014.EJB)

50.000 zł

37.

Sołectwo Bielany „Remont placu przy Wiejskim Domu Kultury w Bielanach” (KU.060.9.58.2014.EJB)

121.715,34 zł

38.

Sołectwo Bielany „Monitoring i system alarmowy Wiejskiego Domu Kultury w Bielanach”(KU.060.9.59.2014.EJB)

11.000 zł

39.

Sołectwo Bielany „Zabudowa dwóch punktów oświetlenia ulicznego w Bielanach przy ul. Bożej Męki” (KU.060.9.65.2014.EJB)

6.000 zł

40.

Sołectwo Bulowice „Instalacja latarni ulicznych przy ul. Brzozowej w Bulowicach” (KU.060.9.4.2014.EJB)

35.000 zł

41.

Sołectwo Bulowice „Wykonanie oświetlenia na ul. Nad Brzegiem w Bulowicach” (KU.060.9.14.2014.EJB)

85.000 zł

42.

Sołectwo Bulowice „Wykonanie oświetlenia na ul. Jana Kantego w Bulowicach” (KU.060.9.15.2014.EJB)

50.000 zł

43.

Sołectwo Bulowice „Odnawiamy plac zabaw w przedszkolu”  (KU.060.9.16.2014.EJB)

62.109 zł

44.

Sołectwo Bulowice „Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 510043K – ul. Północna w Bulowicach” (KU.060.9.17.2014.EJB)

130.000 zł

45.

Sołectwo Bulowice „Wykonanie remontu drogi gminnej znajdującej się między sołectwami Bulowice i Witkowice” (KU.060.9.25.2014.EJB)

24.000 zł

46.

Sołectwo Bulowice „Dostosowanie ul. Północnej do wymogów drogi widokowej, rowerowej. Wykonanie tablic edukacyjnych z informacjami i zdjęciami Beskidu Małego” (KU.060.9.26.2014.EJB)

36.000 zł

47.

Sołectwo Bulowice „Nauka pływania dla grup przedszkolnych z ZSP w Bulowicach (2 wyjazdy po 1 godz. w miesiącu przez cały rok)” (KU.060.9.29.2014.EJB)

15.000 zł

48.

Sołectwo Bulowice „Przebudowa ul. Św. Jana Kantego w Bulowicach – etap III (100 mb od wyremontowanego w 2014r. odcinka w kierunku ul. Nad Brzegiem)”(KU.060.9.30.2014.EJB)

100.000 zł

49.

Sołectwo Bulowice „Remont nawierzchni asfaltowej placu ćwiczeniowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulowicach” (KU.060.9.60.2014.EJB)

37.500 zł

50.

Sołectwo Bulowice „Oświetlenie ulicy Zacisze” (KU.060.9.83.2014.EJB)

33.000 zł

51.

Sołectwo Bulowice „Montaż komory chłodniczej i przystosowanie kaplicy” (KU.060.9.84.2014.EJB)

80.000 zł

52.

Sołectwo Bulowice „Mondernizacja sanitariatów” (KU.060.9.85.2014.EJB)

7.000 zł

53.

Sołectwo Łęki „Wykonanie nakładki asfaltowej” (KU.060.9.3.2014.EJB)

52.000 zł

54.

Sołectwo Łęki „Utwardzenie parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Łękach” (KU.060.9.10.2014.EJB)

22.363 zł

55.

Sołectwo Łęki „Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Łękach” (KU.060.9.11.2014.EJB)

23.000 zł

56.

Sołectwo Łęki „Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 948 w Łękach” (KU.060.9.33.2014.EJB)

50.000 zł

57.

Sołectwo Łęki „Ulica Klonowa – nakładka asfaltowa” (KU.060.9.61.2014.EJB)

122.130 zł

58.

Sołectwo Malec „Malowanie elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Malcu wraz z budynkiem gospodarczym” (KU.060.9.1.2014.EJB)

26.200 zł

59.

Sołectwo Malec „Modernizacja wyposażenia biblioteki w Szkole Podstawowej w Malcu” (KU.060.9.2.2014.EJB)

13.000 zł

60.

Sołectwo Malec „Wykorytowanie fosy elementami betonowymi” (KU.060.9.35.2014.EJB)

28.100 zł

61.

Sołectwo Malec „Położenie nawierzchni asfaltowej lub betonowej na ul. Spokojnej w Malcu”  (KU.060.9.53.2014.EJB)

45.000 zł

62.

Sołectwo Malec „Budowa kortu tenisowego w Malcu” (KU.060.9.56.2014.EJB)

89.267,25 zł

63.

Sołectwo Malec „Ferie ze Świetlicą 2015, Wakacje ze Świetlicą 2015, Zimowy, letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży zaangażowanej w działalność Świetlicy Młodzieżowej w Malcu” (KU.060.9.74.2014.EJB)

18.000 zł

64.

Sołectwo Malec „Modernizacja instalacji grzewczej oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku remizy OSP Malec” (KU.060.9.75.2014.EJB)

12.000 zł

65.

Sołectwo Nowa Wieś „Kupno działki nr 775 przez OSP” (KU.060.9.18.2014.EJB)

150.000zł

66.

Sołectwo Nowa Wieś „Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenia ulicznego na drodze gminnej przy ul. Karola Szymanowskiego w Nowej Wsi” (KU.060.9.21.2014.EJB)

145.000 zł

67.

Sołectwo Nowa Wieś „Wykonanie ogrodzenia obiektu LKS Niwa od Soły oraz podniesienie standardu poprzez zakup sprzętu gospodarczego i sportowego” (KU.060.9.38.2014.EJB)

86.000 zł

68.

Sołectwo Nowa Wieś „Wykonanie projektu i oświetlenia całej ulicy Szkolnej oraz oświetlenia ul. Jagiełły w Nowej Wsi” (KU.060.9.44.2014.EJB)

65.000 zł

69.

Sołectwo Nowa Wieś „Wykonanie projektu i oświetlenia ul. K. Szymanowskiego i H. Wieniawskiego oraz ul. od nr 23 do skrzyżowania z ul. Konopnicką w Nowej Wsi” (KU.060.9.45.2014.EJB)

73.000 zł

70.

Sołectwo Nowa Wieś „Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Św. M. M. Kolbe w Nowej Wsi” (KU.060.9.47.2014.EJB)

120.000 zł

71.

Sołectwo Nowa Wieś „Wykonanie dywanu asfaltowego na istniejącej pow.utwardzonej o szer. 3 m, dł. 80 m” (KU.060.9.62.2014.EJB)

65.000 zł

72.

Sołectwo Nowa Wieś „Opracowanie i wykonanie projektu wraz z montażem progów zwalniających” (KU.060.9.63.2014.EJB)

20.000 zł

73.

Sołectwo Nowa Wieś „Wykonanie projektu technicznego odwodnienia” (KU.060.9.76.2014.EJB)

70.000 zł

74.

Sołectwo Nowa Wieś „Projekt rozbudowy sali gimnastycznej” (KU.060.9.77.2014.EJB)

50.000 zł

75.

Sołectwo Nowa Wieś „Zakup instrumentów muzycznych” (KU.060.9.78.2014.EJB)

41.000 zł

76.

Sołectwo Nowa Wieś „Wykonanie chodnika” (KU.060.9.82.2014.EJB)

59.400 zł

77.

Sołectwo Witkowice „Rozbudowa placu zabaw tj. zakup urządzeń zabawowych” (KU.060.9.13.2014.EJB)

36.810 zł

78.

Sołectwo Witkowice „Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach” (KU.060.9.31.2014.EJB)

83.939,09 zł

79.

Sołectwo Witkowice „Nawierzchnia asfaltowa na ul. Dworskiej (od nr 14 do 26)” (KU.060.9.42.2014.EJB)

115.200 zł

80.

Sołectwo Witkowice „Wymiana pieca CO oraz remont kotłowni oraz komina w OSP Witkowice” (KU.060.9.52.2014.EJB)

76.000 zł

81.

Sołectwo Witkowice „Wsparcie dla Klubu Seniora pod Złotym Dębem” (KU.060.9.54.2014.EJB)

37.310 zł

82.

Sołectwo Witkowice „Oświetlenie ulicy Poprzecznej Witkowice” (KU.060.9.79.2014.EJB)

25.000 zł

83.

Sołectwo Witkowice „Budowa chodnika przy ul. Beskidzkiej w Witkowicach”(KU.060.9.80.2014.EJB)

209.520 zł

84.

Sołectwo Witkowice „Zakup kosiarki samojezdnej dla LKS Orzeł Witkowice” (KU.060.9.81.2014.EJB)

15.000 zł

ZAPRASZAMY!!!

Autor: 
Sekretarz Gminy Kęty – Ewelina Jura-Bączek
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ciekawostki, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

14 odpowiedzi na Budżet obywatelski 2015 – głosowanie rozpoczęte!

 1. Witek pisze:

  Mam nadzieję, że na Zebraniu Wiejskim będziecie narzekać – a wtedy zobaczcie na co głosowało środowisko !!!!!!!!!!!!!

  Opamiętajcie się. Mam nadzieję, że będziemy mogli zobaczyć sprawozdanie (najlepiej z kilku lat) ile pieniędzy wpompowaliśmy jako mieszkańcy do Klubu Niwa.

  Chciałbym przypomnieć o zasadach: celowego i oszczędnego dokonywania wydatków oraz jawności, przejrzystości i terminowej realizacji zadań wykorzystujących zaplanowane środki finansowe Sołectwa Nowa Wieś – nasze środki, podatników.

  • Janek pisze:

   No Witek napisz jeszcze coś mądrego bo wszyscy cię tak bardzo czytają co masz do powiedzenie!taki mądry pod pseudonimem może się oficjalnie przedstaw i wtedy porozmawiamy bo takich napinaczy jest wiele!pozdrawiam i zapraszam na mecz aha i przejrzyj tabele wszystkich grup młodziezowych Niwy to zobaczysz czy opłaca się inwestować w klub,czy lepiej niech dzieciaki siedzą na komputerach!

   • szymek pisze:

    czego ty chcesz od Witka -wyraził swoją opinię,ty możesz z tym się zgodzić lub nie ale musisz to uszanować jeżeli w ogóle to rozumiesz
    . nikt tobie nie będzie się przedstawiał ,bo ty tego chcesz

 2. ksenia pisze:

  Projekt rozbudowy sali to wielki niewypał 50.000 też zostanie stracone, jeśli nie rozpocznie się budowy w ciągu trzech lat.

 3. Jurand pisze:

  No pewnie, że potrzebne im jest ogrodzenie, za publiczne pieniądze wybudują takie, żeby czasem ktoś z zewnątrz nie mógł oglądać tej kopaniny bez zapłaty za bilet :)) W ogóle to po co na siłę w NW IV ligę utrzymywać? Lepiej żeby była okręgówka, ale żeby grali młodzi chłopcy z NW a nie zbieranina podstarzałych gości nie wiadomo z skąd chcących sobie do wypłaty dorobić, a ci młodzi siedzą i piwo pod sklepem piją, bo się do składu nie łapią i to nie koniecznie dla tego że są gorsi. Jeżeli w takich niskich ligach będą grali „emeryci” bez jakichkolwiek perspektyw to nigdy z naszą piłką nie będzie dobrze.

 4. ona 32 pisze:

  Proponuję tych co tak wszystko krytykują. Może Pana Witka i Eugeniusza.

  • kacper pisze:

   gdzie tu widzisz krytykę
   -na boisku zmontowali jakąś klatkę komu jest to potrzebne mówią iż są takie wymogi ale inne stadiony [w tej samej klasie] tego nie mają-czyli jest to zbędne, t.z. są żle zagospodarowane środki ,za te pieniądze mogli postawić płot.

  • Witek pisze:

   Szanowna Pani Ona 32,
   po pierwsze to nie krytyka, tylko apel do mieszkańców aby rozważyli swój pogląd i podjęli próbę głosowania ( i nie głosowania na projekt Pana K…)
   po drugie to czym się zajmuję w życiu nie pozwala mi na pracę społeczną we wsi
   po trzecie Pan K…. swoimi pomysłami nie myśli o społeczności czy też mieszkańcach NW ale o swoim elektoracie
   po czwarte, może Pani Sołtys i RS zrobi priorytetyzację potrzeb naszej wsi (wszyscy potrzebujemy dobrych dróg, chodników, odwodnienia, oświetlenia) potem możemy się zająć potrzebami dla Klubu NIWA (notabene Klub zarabia na wynajmie, ma inne źródła otrzymywania funduszy – dlaczego idzie po najłatwiejszej dla nich i najbardziej niekorzystnej dla wsi „drodze”)

   Można wymieniać wiele argumentów za, jak również przeciw – więc Pani Ona 32 przejdź do merytorycznej dyskusji a nie do wypominania kogo należy wybrać.

 5. Witek pisze:

  Mieszkańcy Nowej Wsi!
  czy ogrodzenie klubu Niwa jest tak wam potrzebne, że były …. agituje ludzi. Panie K……… weź się pan uderz aby Panu przeszło. Najpierw nie łam prawa a potem zabieraj się za działalność społeczną.

  Ludzie nie pozwólcie na takie marnowanie pieniędzy publicznych.

  wyniki głosowania: http://www.budzetobywatelski.kety.pl/wyniki/

  • eugeniusz pisze:

   radny działa tylko dla sportu i dobrze ale-

   są inne problemy tak jak ulica Floriana ,jak jej nie wyremontują to na boisko będzie można dojechać tylko przez SOŁĘ z Hecznarowic.
   -wierzę iż u nas jest mądra młodzież która wystawi jakiegoś kandydata
   który ogarnie to wszystko .
   dosyć takich NIBY społeczników

 6. Witek pisze:

  cyt.
  Dwutygodnik samorządowy Wspólnota opublikował ranking zadłużenia gmin za 2013 rok. Badania przeprowadzili prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Julita Łukomska z Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawowym wskaźnikiem była wielkość zadłużenia w stosunku do rocznych dochodów samorządu.

  Największe zadłużenie wśród gmin powiatu oświęcimskiego ma Zator (54,27 proc.), potem Kęty (50,06 proc.) i Brzeszcze (38,15 proc.). Najniższe zaś Chełmek (25,54 proc.). Z gmin wiejskich największy dług ma gmina Oświęcim (35,58 proc.), Przeciszów (34,02), Osiek (32,66) i Polanka Wielka (30,60). Pobliska Trzebinia ma dług wysokości 44,70 proc. własnych dochodów, Libiąż 41,66 proc., Olkusz 35,53 proc., a Chrzanów 34,27 proc.. Rekordzistą wśród zadłużonych miast są Myślenice (106,39 proc.). Z innych miast Małopolski dług sięgający ponad 60 proc. mają Niepołomice (66,83) i Wieliczka (65,95).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*