Urząd ogłosił przetarg na zadanie „Odbudowa odwodnienia części ul. Gen. T. Kościuszki w Nowej Wsi”

roboty_drogowe_0Urząd Gminy Kęty ogłosił dziś nieograniczony, którego przedmiotem jest realizacja robót budowlanych związanych z odbudową odwodnienia części ul. Gen. T. Kościuszki w Nowej Wsi. Projekt ten był jednym ze zgłoszonych i przegłosowanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok wniosków.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie rowu zakrytego z zastosowaniem rur Ø50 cm na dł. 280 mb z zabudową na rurociągu 9 studni Ø100 cm i przyczółka wylotowego z klapą zwrotną oraz odcinkowym umocnieniem rowu melioracyjnego Halski;

- wykonanie odwodnień liniowych wzdłuż drogi za pomocą ścieków drogowych o wym. 50x50x15 cm, korytek betonowych o wym. 50x50x20 cm i korytek z pokrywą żeliwną o wym. 100x25x16 cm na łącznej dł. 272 mb;

- wykonanie dwóch wlotów ulicznych na studniach Ø50 cm wraz z przykanalikami z rur Ø30 cm;

- wykonanie przepustu Ø 30 cm;

- utwardzenie poboczy.

Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 9 SIWZ), przedmiar robót (poniżej), a warunki wykonania i odbioru robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (załącznik nr 8).

Kościuszki1

Kościuszki2(kliknij by powiększyć)

Przedmiar robót:

Przedmiar1

Przedmiar2

Termin składania ofert w tym postępowaniu do UG Kęty wyznaczony został na dzień 9 kwietnia 2014 r., godzina 09:45.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Dokumentacja techniczna (SIWZ) dostępna jest pod linkiem: TUTAJ

Źródło:
BIP UG Kęty

Tagi , , , , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ dwa = dziewięć

Twój komentarz zostanie wysłany do moderacji. Zostanie opublikowany po jego akceptacji. Redaktor naczelny portalu autonomicznie decyduje o tym, które komentarze się w portalu ukażą, a które nie. Nie zostaną zaakceptowane komentarze, które zawierają określenia, słowa, albo inne materiały o charakterze obraźliwym, wulgarnym, reklamowym, lub nie mające nic wspólnego z merytoryczną dyskusją na dany temat (np. "Super", "Ale jaja!" albo tego rodzaju).