Przekaż swój 1 procent

procentPrzypominamy Państwu o możliwości przekazania 1 procenta podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego działających na terenie naszej gminy oraz osób wymagających leczenia lub rehabilitacji. Aby sfinansować wiele ważnych i wartościowych inicjatyw społecznych lub przyczynić się do podniesienia standardu życia ludzi pokrzywdzonych przez los, wystarczy tylko wypełnić kilka rubryk w formularzu PIT.

Przekazanie 1 procenta to jeden z najprostszych i najwygodniejszych sposobów na okazanie wsparcia, a co najważniejsze, gest ten nic nie kosztuje! Dlatego właśnie rok temu na przekazanie części swojego podatku zdecydowało się rekordowe jak do tej pory 11,2 mln Polaków. Jednak choć stanowi to imponującą liczbę, pamiętajmy, że wciąż aż 57% rozliczających się z fiskusem podatników nie korzysta z możliwości wsparcia OPP. W tym roku możemy zmienić te statystyki!

Poniżej prezentujemy listę osób oraz OPP z terenu Gminy Kęty, które możemy wesprzeć podczas rozliczania się z fiskusem. Wykaz dostępny jest również w marcowym wydaniu „Kęczanina”.


Osoby potrzebujące pomocy:


Jakub Bosak

Kubuś urodził się w 2007 r. z ogromnym naczyniakiem limfatycznym prawej strony szyi i twarzy wchodzącym do śródpiersia. Przeszedł kilka operacji i zabiegów usunięcia części guza. Stale poddawany jest zabiegom rehabilitacyjnym w Berlinie.

Numer KRS: 0000037904

Cel szczegółowy : LECZENIE I REHABILITACJA JAKUBA BOSAKA

Tomasz Grzybek

Ośmioletni Tomek cierpi na autyzm. Do ukończenia 1 roku życia rozwijał się prawidłowo. Potem nastąpił regres: chłopak nie mówi i potrzebuje ciągłej pomocy. Choroba Tomka objawia się także zaburzeniami sensorycznymi, brakiem z nim kontaktu, trudnościami w przyswajaniu wiedzy oraz ogromną nadpobudliwością i autoagresją.

Numer KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%: 12257 GRZYBEK TOMASZ

 

Filip Haczek

Filip urodził się w 2001 roku i cierpi na mózgowe porażenie dziecięce.

Numer KRS: 0000037904

Cel szczegółowy: 9968 HACZEK FILIP

 

Dawid Janik

Dawidek urodził się w 2009 roku. W drugim tygodniu życia był hospitalizowany z powodu posocznicy E.coli, a następnie z powodu ciężkiego, ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. U chłopca stwierdzono uszkodzenie centralnego układu nerwowego. Jego rozwój psycho-ruchowy jest opóźniony. Ma problemy z komunikacją, koordynacją wzrokowo-ruchową, naśladownictwem i motoryką, a jego reakcje emocjonalne są zaburzone. Każda z tych sfer wymaga neurostymulacji, dlatego chłopczyk jest poddawany zabiegom rehabilitacyjnym.

Numer KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%: 15498 JANIK DAWID

 

Anna Malanowska

Anna urodziła się w 1990 roku z wadą wrodzoną – brakiem lewej kości udowej.

Numer KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%: 9815 MALANOWSKA ANNA

 

Michał Matuła

Michał urodził się w 2000 roku z mózgowym porażeniem dziecięcym. Chłopiec ma również niedowład lewostronny, skoliozę prawostronną piersiowo-lędźwiową, garb żebrowy, podwichnięte lewe biodro oraz przykurcze kończyn i padaczkę lekooporną. Wymaga specjalistycznej rehabilitacji i leczenia.

Numer KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%: 6106 MATUŁA MICHAŁ

 

Rafał Merta

Rafałek ma 5 lat i choruje na mózgowe porażenie dziecięce. By mógł być w miarę sprawny i samodzielny musi być poddawany intensywnej i kosztownej rehabilitacji, także podczas turnusów wyjazdowych. Potrzebuje również odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego.

Numer KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%: 9178 RAFAŁ MERTA

 

Katarzyna Neczek

Kasia ma 12 lat. W wieku 16 miesięcy przeszła poważną operację serca. W wyniku powikłań została sparaliżowana od pasa w dół. Ma zaburzenia czucia, wymaga stałej opieki (jest cewnikowana) i kosztownej rehabilitacji.

Numer KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%: NECZEK KATARZYNA (786)

 

Bartosz Niemiec

4-letni Bartosz przeszedł ostrą białaczkę limfoblastyczną i leczenie chemioterapią. Chłopczyk jest w trakcie leczenia podtrzymującego.

Numer KRS: 0000248546

Cel szczegółowy 1%: BARTOSZ NIEMIEC

 

Piotr Sebastian Nowak

Pięć lat temu zdiagnozowano u niego  stwardnienie rozsiane. Jest to przewlekła, zapalna choroba centralnego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia  tkanki nerwowej. Choroba szybko postępuje. Aby ją spowolnić, Piotr potrzebuje stałej fachowej rehabilitacji.

Numer KRS: 0000055578

Cel szczegółowy 1%: PIOTR SEBASTIAN NOWAK

 

Marcin Piętka

Marcin ma 24 lata. Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą. Od roku zmaga się z ciężką  chorobą nowotworową, przez którą musiałem przerwać studia magisterskie oraz straciłem pracę. W wyniku choroby amputowano mi prawą nogę wraz z biodrem i miednicą. Choroba rozprzestrzeniła się także na płuca. Wielka chęć życia pozwoliła mu jednak przetrwać trudne chwile. Aktualnie Marcin zbiera fundusze na zakup specjalistycznej protezy i rehabilitację.

Numer KRS: 0000272272

Cel szczegółowy 1%: „Dla Marcina Piętki”

 

Arkadiusz Pustelnik

Arek ma 10 lat. W wieku 2 lat obowiązkowe szczepienie DTP wywołało u niego powikłania. U chłopca nastąpił regres we wszystkich strefach rozwoju (zanik mowy i jej zrozumienia, brak zainteresowania otaczającym światem) i pojawiły się zaburzenia autystyczne. Poddawany jest specjalistycznej terapii i leczeniu.

Numer KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%: PUSTELNIK ARKADIUSZ (10191)

 

Maksymilian Zapolski

Maks urodził się w 2004 roku. W wieku 4 lat wykryto u niego kłębuszkowe zapalenie nerek typu FSGS. Okazało się, że nerki są uszkodzone w 60%. U chłopczyka stwierdzono bardzo rzadką chorobę genetyczną – Zespół Schimkie’go, która objawia się m.in. kłębuszkowym zapaleniem nerek, niskorosłością oraz słabą odpornością immunologiczną . W 2011 r. z uwagi na nieskuteczność podawanych leków zaprzestano leczenia , a w najbliższej przyszłości Maksymilian będzie dializowany i przygotowywany do przeszczepu nerek.

Numer KRS: 0000330881

Cel szczegółowy 1%: NA LECZENIE MAKSIA

 


Organizacje Pożytku Publicznego:


 

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich

Zakon Maltański otacza najbardziej potrzebujących opieką społeczną, medyczną oraz psychologiczną. Świadczy usługi edukacyjno-szkoleniowe i wspiera osoby niepełnosprawne ruchowo w poszukiwaniu pracy.

Numer KRS: 0000174988

Cel szczegółowy 1%: DLA ODDZIAŁU KĘTY

 

Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Kęty

GPR zwraca się z prośbą o pomoc w celu utrzymania gotowości bojowej i mobilności grupy na dotychczasowym, wysokim poziomie oraz wyposażenia ratowników w niezbędny sprzęt osobisty pozwalający szybciej oraz bezpieczniej ratować ludzkie życie. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza uczestniczyła m.in. w ratowaniu życia ludzkiego podczas zawalenia się hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 roku. Współpracuje z GOPR i na jego prośbę uczestniczy w akcjach poszukiwawczych na terenach górskich.

Numer KRS: 0000065068

Cel szczegółowy 1%: OSP KĘTY – GPR KĘTY

 

Liga Obrony Kraju koło Kęty

Utworzone zostało 18 października 2010 r., aby propagować statutową ideę zaczerpniętą z Artykułu 11 Konstytucji 3-go Maja z 1791 roku: „Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych”. LOK wprowadza zapis ten w życie poprzez zabawę, sport, rekreację i współzawodnictwo.

Numer KRS: 0000086818

Cel szczegółowy 1%: LIGA OBRONY KRAJU KOŁO KĘTY

 

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Witkowice

Organizacja zajmuje się popularyzowaniem kultury fizycznej i sportu. Wspiera i upowszechnia także turystykę i wypoczynek.

Numer KRS: 0000330881

Cel szczegółowy 1%: LKS „ORZEŁ” WITKOWICE

 

Ludowy Klub Sportowy „Zgoda” w Malcu

Organizacja zajmuje się popularyzowaniem kultury fizycznej i sportu. Wspiera i upowszechnia także turystykę i wypoczynek.

Numer KRS: 0000031816

Cel szczegółowy 1%: LKS „ZGODA” MALEC

 

Międzyszkolny Klub Sportowy „Tempo” Kęty

Organizacja wspiera, upowszechnia i popularyzuje kulturę fizyczną i sport, turystykę i krajoznawstwo, zajmuje się także wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

Numer KRS: 0000008536

Cel szczegółowy 1%: MKS „TEMPO” KĘTY

OSP w Kętach

Kęckie OSP działa od 1874 roku. Jest to świetnie wyszkolona i trwale związana ze społecznością Kęt jednostka, która interweniuje w sytuacjach zagrożenia ludzkiego życia.

Numer KRS: 0000065068

Cel szczegółowy 1%: OSP KĘTY

 

OSP Malec

Numer KRS: 0000069587

Cel szczegółowy 1%: Ochotnicza Straż Pożarna w Malcu, ul. Świętojańska 53, 32-651

 

Pozostałe OSP z terenu Gminy Kęty

Numer KRS 0000 116 212

Cel szczegółowy 1%: nazwa i adres OSP

 

Ognisko Muzyczne w Kętach

Ognisko Muzyczne działa już od kilku lat. Zostało stworzone, aby rozwijać i kształtować u dzieci i młodzieży talent muzyczny. Wychowankowie Ogniska nie posiadają własnego sprzętu. Pieniądze uzyskane z odliczenia 1% organizacja przeznaczy na zakup nowych instrumentów muzycznych oraz wyposażenia.

Numer KRS: 0000247812

Cel szczegółowy 1%: OGNISKO MUZYCZNE W KĘTACH

 

Polski Związek Niewidomych – Koło Terenowe Kęty

Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych w Kętach działa od 1985 r. Obecnie miejscowy oddział skupia 136 osób niewidomych i ze znacznym upośledzeniem narządu wzroku. Przekazanie 1% dla Związku pomoże w organizacji kursów, szkoleń oraz zakupie niezbędnych urządzeń dla dzieci i młodzieży.

Numer KRS: 0000088851

Cel szczegółowy 1%: POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH – KOŁO TERENOWE KĘTY

 

Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Remont”

Obszarami działań organizacji jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywaniem ich szans, oraz ochrona i promocja zdrowia, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Numer KRS: 0000066479

Cel szczegółowy 1%: STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „REMONT”

 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Bliskich i Przyjaciół „Jeden Drugiemu”

Organizacja zajmuje się wspieraniem i integracją osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół z Gminy Kęty i okolic oraz reprezentuje tę grupę. Stowarzyszenie podejmuje działania zmierzające do poznawania osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem oraz wyrównywaniem ich szans. Popularyzuje aktywność niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia. Organizuje spotkania o różnym charakterze i imprezy.

Numer KRS: 0000071397

Cel szczegółowy 1%: STOWARZYSZENIE „JEDEN DRUGIEMU” W KĘTACH

 

Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kęty

Hufiec ZHP Kęty to organizacja zrzeszająca około 100 młodych ludzi. Utrzymuje się głównie z akcji zarobkowych, takich jak sprzedaż kalendarzy, czy właśnie 1%. Przekazane środki pomogą kęckiemu Hufcowi sprawnie funkcjonować i w ciekawy sposób organizować młodzieży wolny czas. Istnieje możliwość określenia konkretnej jednostki (np. drużyny, szczepu) działającej na hufca, która ma otrzymać przekazane środki. Wykaz drużyn znaleźć można na stronie www.kety.zhp.pl.

Numer KRS: 0000273492

Cel szczegółowy 1%: HUFIEC KĘTY, „/nazwa drużyny/”

 

Uwaga! Informujemy, że 1% podatku można oddawać również na rzecz szkół działających na terenie naszej gminy. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w sekretariatach poszczególnych placówek.

Na jaki cel w tym roku przeznaczysz 1% swojego podatku? Po prostu oddasz go Urzędowi Skarbowemu czy też może przekażesz potrzebującym? Wybór należy do Ciebie!

Źródło:
UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ciekawostki, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*